Musująca i orzeźwiająca

Nasycanie dwutlenkiem węgla to kluczowy aspekt produkcji wody gazowanej. Dodawanie dwutlenku węgla stanowi jeden z etapów przetwarzania, który może wpłynąć na proces napełniania, jak również na smak i wygląd produktu. Z uwagi na rosnące spożycie wody gazowanej producenci coraz częściej poszukują opłacalnych i zorientowanych na klienta rozwiązań, aby zaspokoić istniejący popyt.

CO2 ma znaczenie

Woda gazowana

GEA jest wiodącym na rynku dostawcą rozwiązań w zakresie przetwarzania, napełniania i pakowania dla całego sektora napojów i alkoholi, w tym branży wody gazowanej. Nasze systemy gazowania zostały zaprojektowane do ciągłego i niezwykle precyzyjnego nasycania dwutlenkiem węgla napojów bezalkoholowych i wody. Dzięki bogatemu doświadczeniu i historii innowacji w tym sektorze GEA opracowała również i oferuje kompletne linie rozlewnicze dla wody w butelkach PET oraz dostarcza instalacje w formule „pod klucz”.

Nasze portfolio obejmuje szereg opcji napełniania butelek, w tym napełniacze grawitacyjne, mechaniczne/pneumatyczne, przeciwciśnieniowe i objętościowe: optymalne rozwiązanie zostanie dobrane według wymagań. Rozumiemy też, jak istotna jest higiena i potrzeba wyeliminowania ryzyka skażenia produktu na całej linii przetwórczej, tak aby nasze systemy były zgodne z najbardziej surowymi wymaganiami higieny i bezpieczeństwa dla rozlewania wody.

GEA oferuje ponadto całą gamę rozwiązań w zakresie miksowania i mieszania w linii, wsadowego i ciągłego, jak również przenośniki, rozwiązania pakowania na końcu linii, komponenty (zawory i rury) oraz w pełni zintegrowane linie przetwórcze.