Klaryfikacja gorącej brzeczki, osadu brzecznego oraz zimnej brzeczki

Od dziesięcioleci separatory i dekantery marki GEA stanowią podstawowe narzędzia wykorzystywane do produkcji piwa. Zapewniają oszczędne prowadzenie procesu oraz wysoką jakość produktów na kluczowych etapach produkcji. Technologia wirówkowa GEA, niezależnie od tego, czy wykorzystywana jest do klaryfikacji gorącej brzeczki, osadu brzecznego czy zimnej brzeczki, pomaga małym i dużym browarom w zapewnianiu stałej jakości aż po najdrobniejszy szczegół smaku.

Oddzielanie gorącej brzeczki

Separatory wykorzystywane są do oddzielania gorącej brzeczki powstałej w procesie warzenia. Zastosowanie to zostało opracowane w celu umożliwienia ciągłości działania i zwiększenia oszczędności w porównaniu z konwencjonalnymi technikami. Istnieją różne opcje włączania separatora do procesu. Odstojnik może być montowany albo bezpośrednio w dole przy kotle, albo przy środkowym zbiorniku produkcyjnym. Decyzja, które z tych rozwiązań jest lepsze, zależy od różnych czynników i jest kwestią indywidualną. Na przykład w kwestii czasów retencji (izomeryzacja chmielu, barwienie, itp.) należy utrzymać poziom ciepła i nie przekraczać go.

Oddzielanie osadu brzecznego

Whirlpool stosowany jest głównie do klaryfikacji całej porcji gorącej brzeczki. Biorąc pod uwagę, że prawidłowe oddzielanie osadu nie zawsze jest możliwe ze względu na zmienne właściwości surowców oraz różne rodzaje piw, separator okazuje się być odpowiednim dodatkiem. Wytworzony stożek osadu często opada podczas spuszczania brzeczki. W wyniku tego zjawiska występuje zbyt duże zmętnienie resztek klaryfikowanej brzeczki i/lub powstawanie zbyt dużych strat wynikających z nieodpowiedniego zagęszczenia osadu.

Podczas gdy brzeczka obraca się w whirlpoolu, proces oddzielania można rozpocząć od dołu. Następnie odzyskana brzeczka jest chłodzona.

Oddzielanie zimnej brzeczki

W niektórych browarach realizowany jest proces oddzielania zimnej brzeczki. Gorąca brzeczka jest oddzielana przed schłodzeniem. Dlatego separator oddziela wyłącznie pozostałą cześć. W skład przełomu wchodzą głównie niewielkie, koloidalne cząstki białka. Zimna brzeczka wykazuje stosunkowo dużą lepkość. Poszczególne browary nadają oddzielaniu zimnej brzeczki różne stopnie znaczenia. W procesie fermentacji pożądany jest pewien poziom przełomu, ale w żadnym razie na tym etapie nie powinien występować gorący osad.