Klaryfikacja piwa zielonego z dodatkiem drożdży z dna zbiornika

Wysoka zawartość drożdży na poziomie 65 – 75 milionów komórek/ml w procesie głównej fermentacji jest niepożądana przy późniejszym składowaniu. Tradycyjną metodą klarowania piwa zielonego jest sedymentacja drożdży i innych mętnych substancji. Następnie piwo jest przesyłane dalej z możliwie najmniejszą zawartością drożdży i osadu. Aby doprowadzić do szybkiej i kontrolowanej fermentacji cichej oraz do dojrzenia piwa podczas leżakowania, należy przesyłać piwo z określoną liczbą żywych komórek drożdży. Można to uzyskać przy użyciu separatora. Drożdże przesyłane są do zbiornika lub do instalacji odzysku piwa po czym reszta piwa kierowana jest na wirówkę.

Zalety

 • Określenie fermentacji cichej
 • Ograniczenie ryzyka autolizy drożdży w czasie fermentacji i składowania
 • Pozyskiwanie najaktywniejszego składnika drożdży, który świetnie sprawdza się jako element pobudzający
 • Przyspieszenie procesu redukcji diacetylu poprzez dawkowanie piany
 • Mniejsze użycie filtra
 • Proste włączanie do istniejących linii
 • W pełni zautomatyzowane działanie
 • Dzięki nowoczesnemu systemowi odszlamiania uzyskuje się wysoką sucha masę usuwanych drozdzy(20-25% DS)
 • Łatwiejsza sprzedaż drożdży dzięki dużej zawartości suchej masy.
 • Zmniejszenie strat piwa

Klaryfikacja zielonego piwa z dodatkiem drożdży/ osadu z dna zbiornika

Optymalny proces odzysku piwa polega na dodaniu nadwyżki drożdży oraz osadów dennych do wirówki podczas klaryfikacji zielonego piwa. Zalety stałej jakości produktu uzyskanej dzięki klaryfikacji zielonego piwa stanowią obok jednoczesnego odzysku piwa dodatkową oszczędność.

Zalety

 • Procesy dojrzewania i stabilizacji mogą być przeprowadzane tylko przy użyciu określonej ilości komórek drożdży (lub praktycznie bez nich)
 • Pozwala to uniknąć dłuższego składowania drożdży przed odzyskiem piwa, odzyskać piwo bezpośrednio ze świeżych drożdży oraz uniknąć autolizy drożdży
 • Wirówka musi być dobrana do określonej wydajności
 • Do odzysku piwa nie są wymagane dodatkowe instalacje 
 • Odzyskane piwo pozostaje w tej samej warce 
 • Wysoki poziom DS odzyskanych drożdży. W razie konieczności wraz z drożdżami wylewana jest woda rozcieńczająca, a nie piwo