Klarowanie piwa przed filtracją ziemią okrzemkową

Piwo na etapie filtrowania często zawiera duże ilości drożdży, co utrudnia filtrację ziemią okrzemkową. Sama filtracja ziemią okrzemkową także nie przebiega bezproblemowo. Dostępne są środki pozwalające zastąpić filtrację ziemią okrzemkową albo przynajmniej zmniejszyć zużycie ziemi okrzemkowej. Używanie separatora do wstępnego klarowania piwa pozwala znacząco zredukować wymagany stopień filtracji. W rezultacie nie tylko zmniejsza się ilość materiału wspomagającego filtrowanie, ale także wydłuża czas działania. Wirówki nadają się oczywiście także do wstępnego klarowania przy użyciu innych filtrów.

Zalety w skrócie

  • Wydłużenie czasu działania filtra nawet o 100%, co pozwala na zredukowanie do minimum czasu potrzebnego na ustawienie i czyszczenie oraz ilości zużywanej wody i kosztu pracy
  • Zmniejszenie całkowitego zużycia ziemi okrzemkowej nawet o 70%
  • Utrzymanie stałych parametrów produktu
  • Wysoki poziom suchej masy w uzyskanych drożdżach, a co za tym idzie, mniejsze straty
  • Dochód ze sprzedaży wydzielonych drożdży
  • W pełni zautomatyzowany proces ciągły
  • Nie występuje natlenianie produktu
  • Oczyszczanie mediów CIP podczas mycia wirówki
  • Możliwość dodania osadów drożdży z dna zbiornika w celu odzyskiwania piwa
  • Wydajność do 1500 hl/h