Van Azië tot Amerika en Oost-Europa, de markt voor frisdranken, vruchtensappen en andere niet-alcoholische dranken laat overal een dynamische groei zien. Tegelijkertijd wordt het beschikbare productenaanbod steeds diverser en gevarieerder: new-age drankjes, isotonische dranken en gezondheidsdranken bijvoorbeeld zorgen voor differentiatie en bieden toekomstige winstperspectieven voor een markt, die van de soft-drinks, die in feite al verzadigd is.

Dorst naar nieuwtjes

Vanuit een toepassingsperspectief heeft de drankenindustrie een gezonde pijplijn van innovatie; er worden voortdurend nieuwe producten ontwikkeld en gelanceerd, waaronder varianten van traditionele dranken (bijvoorbeeld gearomatiseerd bier). Als resultaat van de productdifferentiatie en het gebruik van regionale formules en ingrediënten, maken zowel de ambachtelijke biermarkt als de sector van de functionele drinks en de gezondheidsdranken een sterke groei door. En aangezien de formules steeds complexer worden, is er een groeiende vraag naar flexibele processen en verpakkingsformaten. 

Het gevolg hiervan is dat fabrikanten over de hele wereld, zowel in gevestigde als in opkomende markten, componenten, systemen en geïntegreerde installaties voor de productie en bereiding van vruchtensappen, siropen, frisdranken, concentraten, koffie, alcohol, wijn en bier nodig hebben. Producenten kijken echter verder dan innovatieve productdifferentiatie en kwaliteit van het eindproduct, en richten zich steeds meer op de milieu-aspecten en de duurzaamheid van de drankproductiesystemen en -oplossingen die in moderne installaties worden geïntegreerd. 

We houden het groen

Niet alleen de wereldbevolking groeit, ook het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking neemt toe. En aangezien de verkoopvooruitzichten voor procestechnologie de neiging vertonen om buitenproportioneel te stijgen naarmate het gezinsinkomen toeneemt, breidt GEA op de groeimarkten China, India, Rusland en Oost-Europa haar positie binnen de sector van de drankenproductie en -voorbereiding steeds verder uit. Met de toenemende verstedelijking en het stijgende aantal stadsbewoners streeft GEA daarnaast ook naar de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor een intelligente voedsel- en drankverwerking en een zuiniger gebruik van energiebronnen. 

We hebben de beschikking over technologieën zoals aseptisch vullen, centrifugale scheiding en filtering, geavanceerde distillatiesystemen, efficiëntere verwarmings- en koelinstallaties, faciliteiten voor de vermindering van de uitstoot en reinigingsaccessoires die het gebruik van milieurelevante materialen tot een minimum beperken en het verbruik van water, natuurlijke grondstoffen en energiebronnen terugbrengen. Een efficiëntere, modulaire opbouw van productiesystemen, die gemakkelijk te installeren en onderhoudsarm zijn, betekenen aanzienlijk lagere bedrijfskosten voor klanten die werkzaam zijn in de drankenindustrie, terwijl de kwaliteit en de ecologische aspecten van hun productiesystemen worden gemaximaliseerd. 

“De wens van klanten, om het milieu te beschermen met het oog op de toekomstige generaties, wordt een steeds belangrijker business issue. Aangezien alle grote bedrijven binnen de voedsel- en drankverwerkende industrie moeten rapporteren over hun milieuprestatie en ook kijkend naar de bestaande initiatieven om de streefwaarden voor zowel de CO2-productie als het waterverbruik nog verder te verbeteren, zal snel het moment aanbreken dat consumenten gegevens over de hoeveelheid water die is gebruikt en de CO2 die is geproduceerd om producten te maken mee laat wegen in hun aankoopbeslissingen,” aldus Ricardo Davi van het Beverages Application-team van GEA.

Marketingcommunicatiespecialist Monica Melloni voegt daar nog aan toe: “Wij van GEA moeten voortdurend streven naar steeds betere technologische oplossingen. Het is niet langer mogelijk om nieuwe machines of systemen te ontwikkelen die niet significant efficiënter — en gewoonlijk ook compacter – zijn, met behoud van hetzelfde prestatieniveau. Economische levensvatbaarheid wordt vandaag de dag gedefinieerd in termen van ecologie en duurzaamheid.”

“Een lager verbruik van bronnen, volledige exploitatie van energieterugwinning, minder onderdelen, minder gebruik van ruimte en betere werkomstandigheden; dat zijn de selling points die vandaag de dag het verschil maken. Onze klanten zien ons in zekere zin als wereldverbeteraars; maar een fabrikant van investeringsgoederen kan alleen differentiatie en grotere klantvoordelen realiseren door ook in technologisch opzicht voorop te lopen. En alleen innovatieve bedrijven kunnen ook technologische leiders zijn,” zo besluit ze.

Spaar de bronnen, red de planeet

GEA TechnologyTalks Sustainable Solutions infographic

Wereldwijd wordt ongeveer een derde van alle oploskoffie geproduceerd met machines van GEA en van iedere vier liter melk wordt er één verkregen met behulp van melkapparatuur van ons bedrijf. En dat is niet alles: van iedere twee liter bier stroomt er een liter door tenminste één van onze componenten en meer dan een kwart van alle commercieel verwerkte vleesproducten is gevormd, gekookt, gegrild of gebakken door GEA-apparatuur.

De voedsel- en drankenproductieketen omvat vele verschillende fasen en deelnemers, van boeren en leveranciers tot logistieke ondernemingen, kleinhandelaars, consumenten en tot slot, afvalmanagementbedrijven. En elk van deze fasen en partijen heeft een bepaalde impact op het milieu. Voor een doeltreffende implementatie van een succesvolle duurzaamheidsstrategie ten aanzien van productie, transport, consumptie en recycling in de voedselproductie- en hernieuwbare energieketen, is het een absolute vereiste dat iedereen, die gedurende de productlevenscyclus deel van die keten uitmaakt, integraal bij bovengenoemde strategie wordt betrokken.

De personen en de bedrijven die deel van de keten uitmaken, moeten stuk voor stuk niet alleen als verantwoordelijk individu, maar ook als teamspeler handelen. Door verbetering van de eigen koolstofvoetafdruk ('carbon footprint') en de toepassing van de beste werkpraktijken, kan iedereen, die deel van de keten uitmaakt, de milieuprestatie in zijn directe invloedssfeer verbeteren en bovendien helpen om andere partners binnen de voedselproductieketen te motiveren om hun prestatie te verbeteren. Op die manier kan men bijdragen aan een toeleveringsketen die groter is dan de som van de afzonderlijke delen.  

In een recent rapport van FoodDrinkEurope valt het volgende te lezen: “Talloze voedsel- en drankproductiebedrijven hebben energie- en koolstofmanagement in hun dagelijkse bedrijfspraktijken geïntegreerd en behalen hiermee indrukwekkende resultaten. De uitdaging is om onder de maat presterende bedrijven te helpen bij het maken van een inhaalslag en tegelijkertijd voorlopers aan te moedigen om de behaalde resultaten nog verder te verbeteren. Om targets voor koolstofreductie op lange termijn te kunnen behalen, moeten bedrijven, autoriteiten en de onderzoekswereld de krachten verenigen om R&D-activiteiten op één lijn te brengen met de behoeften van de industrie en om de economische concurrentiepositie van opkomende technologieën te bevorderen.”

Door van duurzaamheid het kernconcept te maken, zal de voedsel- en drankenindustrie klaar zijn voor de onafgebroken groei die voor de komende jaren wordt verwacht als gevolg van de groter wordende wereldbevolking en de hogere gezinsinkomens, met name op de opkomende markten. Het is GEA’s missie om innovatieve oplossingen te bieden voor een intelligente voedsel- en drankverwerking en een zuinig gebruik van energiebronnen, om zowel de mensen als de planeet gezond te houden: "Engineering for a better world". 

Ga naar boven
Terug