De wereldwijde vraag naar specifieke producteigenschappen, in het bijzonder in de voedingsindustrie, heeft geleid tot de ontwikkeling van een breed scala van droge melkproducten, van instant-vollemelkpoeder tot speciale ingrediënten.

De zuigelingenvoedingssector groeit snel en gezien de ontwikkeling van opkomende markten zoals Azië, is de verwachting dat deze trend door zal zetten. De vraag naar productiefaciliteiten die aan de stijgende vraag kunnen voldoen was nog nooit zo groot.

Meer mensen, meer melk

Marktontwikkeling hangt nauw samen met de economische groei van landen, evenals factoren als verstedelijking, stijging van het inkomen per hoofd van de bevolking en de toename van het aantal buitenshuis werkende vrouwen. Eén van de voornaamste drijfveren voor groei wordt gevormd door de ontwikkeling en uitbreiding van de middenklasse in Aziatische landen, Afrika en het Midden-Oosten. Aan de stijgende vraag naar zuigelingenvoeding in Azië wordt voldaan door de voornaamste zuivel-producerende regio's, waaronder de VS, Europa en Nieuw-Zeeland. In deze landen stijgt de melkproductie terwijl de interne vraag onveranderd blijft, en de overtollige melk wordt verwerkt tot melkpoeder, die overal ter wereld, maar voornamelijk in Azië wordt afgezet.

De Aziatische bevolking maakt een snelle algemene groei door, en de middenklasse breidt zich uit. De bereidheid van melk-producerende landen om hun surplus aan melkpoeder aan niet-producerende landen te verkopen betekent dat producten die ooit schaars waren en die de meeste mensen in Aziatische landen zich niet konden veroorloven, nu fysiek en financieel binnen het bereik van een groter deel van de bevolking is.

"We zien voortdurende uitdagingen in samenhang met de toenemende verstedelijking en de bevolkingsgroei; meer en meer vrouwen treden toe tot de beroepsbevolking, verdienen een hoger inkomen en beschikken daardoor tegenwoordig over de koopkracht om voedingsupplementen voor hun kinderen te kopen. Dit creëert vervolgens een vraag naar kwalitatief hoogstaande voedingsformules die zijn afgestemd op de behoeften van deze kinderen.” Claus Siegaard, Business Unit Manager voor GEA in Singapore.

Vietnam and milk infographic

Parallel aan de import van melkproducten van grote melkproducenten, zien we in Azië ook de ontwikkeling van nieuwe industrieën. Vietnam had 20 jaar geleden vrijwel geen zuivelindustrie, maar dit land groeide de jaarlijkse melkproductie de afgelopen twee decennia ongeveer 20% op jaarbasis. Deze inlandse zuivelindustrie heeft geleid tot meer werkgelegenheid voor melkveeboeren, werknemers in zuivelfabrieken en medewerkers van handels- en transportondernemingen die deel uitmaken van een landelijke distributieketen. Een industrie op nationaal niveau heeft ook een grotere sociale impact, zowel lokaal als nationaal.

De positieve uitstralingseffecten van een nieuwe industrie

Vietnam kent nu grote en succesvolle melkveebedrijven (met uit Australië /Nieuw-Zeeland/de VS geïmporteerde koeien). De melkverwerkende industrie ondersteunt ook familiebedrijven (veestapels van 5–50 koeien). Sommige bedrijven hebben zelfs aanverwante activiteiten opgezet, zoals diergeneeskundige klinieken, levering van voer of trainingen voor veehouderijen. Ze maken gebruik van grote distributiesystemen waarbij ook lokale winkels en chauffeurs betrokken zijn, om de melkproductie te ondersteunen en te optimaliseren. De beschikbaarheid van intern geproduceerde en geïmporteerde melkproducten en voedingsformules voor een veel groter deel van de bevolking, heeft de consumptie ook omhoog gedreven. In Vietnam consumeren mensen nu 30 maal zoveel melk als hun familieleden in 1990 deden. 

Demografische veranderingen stimuleren de marktgroei

China vertegenwoordigt een andere belangrijke markt en uitdaging voor de voedingsformulesector. China maakt momenteel een grote volksmigratie door: steeds meer mensen trekken van landelijke gebieden naar de stad, meer en meer vrouwen gaan buitenshuis werken (hetzelfde wat ook in andere Aziatische landen gebeurt) en de besteedbare inkomens stijgen doordat de salarissen hoger worden. Deze demografische veranderingen leiden allemaal tot een verhoogde vraag naar industrieel geproduceerde babyvoedingsproducten.

De industriële en sociale ontwikkeling van China en, in meerdere of mindere mate, de lokale geopolitieke situatie, zet producenten er daarom toe aan om nieuwe fabrikanten te bouwen de productie te verhogen. Het is voor bedrijven als GEA uiteraard belangrijk om deze trend te volgen en snel op de huidige gebeurtenissen in te springen. Daarvoor hebben we een plaatselijke vertegenwoordiging nodig, en mensen die de Chinese voorschriften begrijpen, die weten wat er wel en wat er niet kan en die soepel met plaatselijke ondernemingen kunnen communiceren.

“Nieuwe, geavanceerde productiefaciliteiten zijn een noodzaak geworden en wij van GEA zijn de uitdaging aangegaan om de modernste, geavanceerde high-tech faciliteiten te creëren — van turnkey-installaties en projecten tot afzonderlijke componenten — om aan deze behoeften te voldoen.” Claus Siegaard, Business Unit Manager voor GEA in Singapore.

De verantwoording hebben

Deze door sterke groei gekenmerkte regio's hebben behoefte aan nieuwe en geavanceerde, uiterst efficiënte productiefaciliteiten die time-to-market en productie-efficiëntie kunnen realiseren en aan de hoogste kwaliteitsstandaards voor voedingsformules kunnen voldoen die zijn afgestemd op de behoeften van kinderen.

"Dus waar past GEA in dit plaatje? Wij zijn leveranciers van technologieën van wereldklasse die de verbetering van melkpoeder zuiniger maken, bijvoorbeeld met sproeidrooginstallaties. Daarnaast leveren wij apparatuur om geïmporteerd melkpoeder weer te rehydrateren tot melk, voor lokale consumptie, of tot melkconcentraat, dat vervolgens wordt gebruikt voor de bereiding van bijvoorbeeld ijs, yoghurt of zuigelingenvoeding. Melkpoeder is natuurlijk ook veel goedkoper is om te transporteren, wat nog een extra commercieel voordeel oplevert. Onze drive, en misschien onze rol, is om door te gaan met het ontwikkelen van de beste methodes om die melk te verwerken ten behoeve van zowel de leveranciers als de eindgebruikers." Eric Bryars, Managing Director bij GEA in Singapore.

Dit legt een grote verantwoordelijkheid bij de producenten van voedingsformules en de leveranciers van productietechnologieën, installaties en apparatuur. GEA en andere proces- en grondstofleveranciers moeten die verantwoordelijkheid nemen en zich inzetten voor hoogstaande kwaliteitsstandaards in onze installaties en apparatuur, en grondig geteste technologieën beschikbaar maken die ieder aspect van de productie omvatten, van de ontvangst van melk en ingrediënten, standaardisering, verdamping en sproeidroging tot de hantering van poeder en de verpakking. Het overkoepelende doel is een veilige, kosteneffectieve, hygiënische en vanuit milieu-oogpunt duurzame productie te verzekeren. Dat GEA zich voor dit doel inzet, betekent dat we echt kunnen zeggen dat wij ‘engineering for a better world’ leveren.

Ga naar boven
Terug