Miljoenen baby's, kinderen en volwassenen over de hele wereld krijgen vaccinaties die ons beschermen tegen verwoestende ziekten zoals difterie, mazelen, polio en kinkhoest, die worden veroorzaakt door pathogene bacteriën en virussen.

Anders dan de meeste medicijnen, die een bestaande ziekte of infectie genezen of behandelen, maken vaccins ons immuniteitssysteem bestand tegen binnendringende micro-organismen, zodat het infecterende pathogenen kan vernietigen nog voordat we ziek worden. Door stelselmatige vaccinatie van kinderen zijn sommige van de meest dodelijke en schadelijke ziekten ter wereld nu in veel landen uitgeroeid. Zo is het aantal poliogevallen bijvoorbeeld sinds 19881 wereldwijd afgenomen met 99%. 

Een op de vijf baby's ontvangt geen basisvaccinaties

Er bestaan momenteel effectieve vaccins tegen 26 ziekten, en mondiaal gezien wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van meer dan 120 nieuwe producten waaronder 60 vaccins die belangrijk zijn voor de derde wereld2. De huidige vaccinatiegraad voorkomt jaarlijks het overlijden van ongeveer 2-3 miljoen mensen3 wereldwijd, maar als we de reikwijdte van de vaccinatieprogramma's nog verder zouden kunnen opvoeren, zouden er mogelijk nog 1,5 miljoen levens per jaar worden gered3. UNICEF zegt dat ongeveer een op de vijf baby's niet de basisvaccinaties ontvangt die nodig zijn om gezond en beschermd te blijven4. Levensreddende vaccins bij de bewoners van afgelegen dorpen krijgen met een adequate koudeketen tijdens het transport en het opzetten van klinieken en toegang tot medisch personeel en apparatuur, zijn belangrijke uitdagingen in arme of ontoegankelijke regio's.

Vaccinproductie verdeelt

De Wereldgezondheidsorganisatie raamt dat de mondiale vaccinmarkt in 20252 een waarde van 100 miljard dollar zou kunnen vertegenwoordigen, maar er is een gigantische kloof qua volume en waarde tussen de landen met een hoog inkomen van de ontwikkelde wereld en de landen met een laag tot middelhoog inkomen van de derde wereld. Landen met een hoog inkomen nemen ongeveer 82% voor hun rekening van het bedrag dat wereldwijd gemoeid is met de verkoop van vaccins – primair door de vier grote multinationale vaccinproducenten, GlaxoSmithKline, Merck & Co, Sanofi en Pfizer – maar dit bedrag beslaat slechts ongeveer 20% van het jaarlijks gebruikte globale volume aan vaccins. 

Deze vooraanstaande producenten vragen zeer hoge prijzen voor vaccins die ontwikkeld zijn met de nieuwste technologieën, die voordelen kunnen bieden zoals minder bijwerkingen. Deze vaccins worden op de markt gebracht in landen met een hoog inkomen die zich dit kunnen permitteren. Een tweede serie fabrikanten, van grote volumes maar tegen lagere prijzen, omvat meer dan 50 producenten in Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Afrika, en Azië-Stille Oceaan, die lid zijn van het samenwerkingsverband Developing Countries Vaccine Manufacturers Network (DCVMN). De DCVMN-producenten richten zich op het leveren van een duurzame voorraad betaalbare vaccins van goede kwaliteit aan de derde wereld.  

Vaccinmarkt

Preventief geneesmiddel voor de derde wereld

Agentschappen zoals UNICEF en PAHO (Pan American Health Organization) kopen bulk vaccins van DVMN-fabrikanten namens landen met een laag of middelhoog inkomen, die in totaal slechts 18% van het bedrag vertegenwoordigen dat jaarlijkse wereldwijd wordt besteed aan vaccins, maar ongeveer 80% van het aantal doses dat ieder jaar over de hele wereld wordt verkocht. UNICEF levert vaccins voor 45% van de kinderen onder de 5 jaar, mondiaal gezien, en stelde in 2016 2,56 miljard vaccindoses zeker voor distributie in 95 landen5. De beschikbaarheid van goedkope, veilige, effectieve vaccins is cruciaal om ook bevolkingen in de armste landen toegang te verzekeren tot levensreddende preventieve medicijnen.

Wat is een vaccin eigenlijk?

Vaccins zijn biologische preparaten die zelf onschadelijk zijn. Vaccins imiteren een deel van de schadelijke bacterie of virus, wat het immuniteitssysteem van het lichaam ertoe aanzet om dat wat het lichaam als een vreemde indringer beschouwt te vernietigen, en scheppen verder een langdurig geheugen om paraat te zijn tegen een aanval in de toekomst. Als het gevaccineerde individu het levende micro-organisme later tegenkomt, geeft het immuniteitssysteem een snelle afweerreactie om de nieuwe infectie in de kiem te smoren.

Een vaccin kan een verzwakte, maar levende vorm van de bacterie of het virus bevatten, of een geïnactiveerde vorm van het micro-organisme of zelfs een deel van een bacteriële toxine. De biologische componenten van het vaccin worden op industriële schaal vervaardigd in bacteriële, gist- of zoogdiercellen die worden gekweekt in fermentoren, bioreactoren of zelfs kippeneieren - nog steeds de meest gangbare aanpak bij de productie van griepvaccins. 

De vervaardiging van één batch vaccins kan verschillende maanden in beslag nemen. Het productieproces voor elk type vaccin omvat meerdere stappen, waaronder fermentatie, scheiding en homogenisatie, in combinatie met mengen, formulatie en mogelijk vriesdrogen. Elk stadium is onderworpen aan strenge kwaliteitscontroleprocedures om de consistentie, veiligheid en doelmatigheid van elke dosis vaccin die de fabriek verlaat te waarborgen. Vaccinproducenten investeren enorme kapitalen in apparatuur, automatisering en procesbesturingstechnologieën, die allemaal de inspecties van regelgevende instanties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie moeten doorstaan. Verdere goedkeuring door nationale regelgevende instanties, zoals de FDA in de Verenigde Staten, is nodig voordat de vaccins in afzonderlijke landen mogen worden verkocht. 

Vaccinproductie

Technologieën voor mondiale vaccinproductie

GEA is wereldwijd leider in het ontwerp en de configuratie van microbiële en celfermentatiesystemen voor de mondiale vaccinindustrie. Wij leveren zelfstandige, modulaire technologieën en configureren en installeren ook end-to-end installaties voor vaccinproductie. Onze expertise bestrijkt celkweeksystemen, celseparatoren, homogenisatoren en filtratie-eenheden, alsook formulatie- en vriesdroogoplossingen. Wij kunnen bovendien biologische inactiveringssystemen leveren en configureren voor de behandeling van afval en afvalwater.

GEA werkt nauw samen met elke vaccinklant. Wij ondersteunen enkele van de grootste multinationale vaccinproducenten met het ontwerp en de installatie van nieuwe installaties, uitbreidingen en upgrades. Daarnaast zijn wij partner van DCVMN-fabrikanten over de hele wereld om de veilige, betrouwbare productie van goedkope vaccins te ondersteunen. 

Partner van fabrikanten in de derde wereld

GEA begrijpt dat producenten in opkomende markten mogelijk geen toegang hebben tot veilige installaties van hoge kwaliteit die worden vervaardigd door hun lokale industrie. We werken met deze fabrikanten samen om te voorzien in essentiële proces-, technologie- en technische kennis op het gebied van vaccinproductie, en leveren cruciale apparatuur voor scheiding, vriesdrogen, fermentatie of celfractionering. Onze apparatuur waarborgt dat fabrikanten in ontwikkelingslanden in eigen land vaccinproductiefaciliteiten kunnen bouwen die zijn goedgekeurd door de Wereldgezondheidsorganisatie, om miljoenen vaccindoses te leveren voor lokale bevolkingen. Vaccinproductie in eigen land reduceert de kosten, stelt lagere eisen aan het transport en de koudeketen en heeft een lagere koolstofvoetafdruk. 

GEA's knowhow helpt DCVMN-producenten bovendien bij het ontwerpen en configureren van nieuwe 'greenfield' vaccinfaciliteiten die efficiënter, rendabeler en duurzamer zijn en milieuvriendelijke, veilige en betaalbare vaccinproductie waarborgen voor toekomstige generaties. 

Horden in de mondiale toegankelijkheid

Sommige vaccins zijn al effectief na één dosis, terwijl andere vaccins dat pas zijn na twee of drie doses, die soms moeten worden toegediend met wekenlange tussenpozen. In ontwikkelde landen, met gevestigde infrastructuren voor de gezondheidszorg waar herhaalde toegang tot deze zorg geen barrières kent, is dit geen probleem. De noodzaak om meerdere doses toe te dienen kan een echt probleem zijn in geïsoleerde gebieden waar mensen soms kilometers moeten lopen met hun kinderen en baby's om artsen en andere aanbieders van gezondheidszorg te zien, die bovendien soms slechts sporadisch langskomen. 

Verder kunnen sommige gevriesdroogde vaccins stabiel zijn bij omgevingstemperatuur, terwijl andere formulaties een volledige koudeketen tijdens het transport vereisen - een enorm probleem in afgelegen regio's. UNICEF – 's werelds grootste aankoper van vaccins – schafte in 20176 koudeketenapparatuur aan ter waarde van 80 miljoen dollar, en werkt samen met partners en regeringen om een effectieve koudeketen te verzekeren.  

Slimme technologieën voor nieuwe formulaties

GEA combineert haar knowhow in formulatietechnologieën, vries- en sproeidroogwerk ook met de expertise van vaccinontwikkelaars en -fabrikanten om deze terzijde te staan bij de ontwikkeling van nieuwe processen voor vaccinproductie en -formulatie. Onze sproeidroog- en vriesdroogtechnologieën helpen innovatieve technologiebedrijven om temperatuurstabiele vaccinpreparaten met een lange houdbaarheid te ontwikkelen zonder dat er koeling nodig is, en die gemakkelijker kunnen worden getransporteerd naar moeilijk te bereiken en afgelegen gebieden.

Ga naar boven
Terug