Vaccins behoren tot de meest succesvolle en rendabele instrumenten voor de volksgezondheid in de 20e eeuw, voor de preventie van ziekten, invaliditeit en overlijden. Door inenting worden niet alleen individuen, maar ook hele gemeenschappen beschermd tegen ziekten die worden verspreid door menselijk contact. Gestimuleerd door de introductie van nieuwe producten en het toenemende gebruik in vele gebieden ter wereld heeft de mondiale markt voor vaccins de afgelopen jaren een sterke groei gekend, vooral in Azië.

Oplossing voor kinkhoest voor Beijing Biotech Company

Beijing Tiantan Biological Products Co. Ltd (Tiantan Bio) opereert als een dochterbedrijf van het National Vaccine and Serum Institute (NVSI) en houdt zich primair bezig met het onderzoek naar, en de ontwikkeling en productie van, bacteriele en virale vaccins, bloedderivaten, diagnostische reagentia en uiteenlopende biofarmaceutische producten.

Omdat het een nieuw fermentatiesysteem nodig had, contacteerde dit bedrijf GEA. Na diverse bezoeken aan de locatie en een periode van nauwe samenwerking werd er een offerte gemaakt, die ertoe leidde dat Tiantan Bio een fermentatiesysteem bestelde bij GEA in Duitsland. De gedetailleerde engineeringwerkzaamheden begonnen al snel: het systeem bestond uit twee fermentoren (van 50 en 500 liter), twee productiefermentoren van 5000 liter en een CIP-systeem.   

Kennis van vaccinproductie

Nu het geheel geïnstalleerd en operationeel is, kan Tiantan een geadsorbeerd acellulair combinatievaccin tegen kinkhoest toevoegen aan zijn productenaanbod en heel veel mensen helpen om een beter, veiliger en gezonder leven te leiden.  

Terug