GEA zet haar expertise op het gebied van proceskoeling op doeltreffende wijze in om tegemoet te komen aan de vereisten van Linde Engineering North America - als deel van een project in de Verenigde Staten - met een oplossing die zowel de productiefase als de koeling en verdamping omvat.

De klant

Linde Engineering North America Inc. (LENA) maakt deel uit van The Linde Group, een wereldwijd toonaangevend gas- en engineeringbedrijf. LENA houdt zich bezig met technologie, engineering, inkoop en constructie voor synthesegas-, luchtscheidings- en petrochemische installaties, en daarnaast met de raffinaderij van Selas Fluid Processing en petrochemisch-gestookte installaties.

Koelinstallaties - een sleutelfactor binnen de industrie

Raffinaderijen, petrochemische installaties en geïntegreerde chemische complexen zijn voor een soepel en veilig verloop van hun dagelijkse activiteiten aangewezen op grootschalige koelsystemen. Deze systemen maken vaak gebruik van ammoniak (NH3) - een natuurlijk, thermodynamisch efficiënt en kosteneffectief koelmiddel. 

De uitdaging van de klant

Linde verzocht ons een grootschalige koeleenheid te ontwerpen en te bouwen, een koeleenheid die koeling op drie temperatuurniveaus (-37°/-5/+5 °C) zou moeten leveren voor verschillende procestoepassingen in een installatie voor de productie van ammoniak.

Overwegingen

Voor industriële processen moet ammoniak worden opgeslagen in grote tanks, onder lage druk en bij lage temperaturen. Op plaatsen die gekenmerkt worden door seizoenen met hoge temperaturen, is de overdracht van warmte uit de omgeving naar de opslagtank voor de exploitanten van installaties een belangrijk feit om rekening mee te houden. Een teken van warmteoverdracht is de vorming van damp, bekend als boil-off gas (BOG). Om de verdampingsniveaus te beperken tot een gestandaardiseerd niveau, speelt tankisolatie een fundamentele rol.

De oplossing

Linde aanzicht binnenkant

GEA’s technologisch geavanceerde oplossing omvat het ontwerp van een verdampingseenheid, oftewel een boil-off unit, speciaal ontworpen voor de verdampingsstroom van de ammoniaktank en de flash-gassen, die worden gegenereerd wanneer de weer vloeibaar geworden ammoniak van de verdampingseenheid wordt teruggevoerd naar de ammoniaktank. De oplossing heeft zijn doeltreffendheid bewezen bij extreem lage en hoge omgevingstemperaturen en voldoet aan de specificaties van technisch veeleisende projecten. De verwerkingscapaciteit van de ammoniakkoelinstallatie is 40 t/uur, terwijl de bijbehorende verdampingseenheid gedurende de uitschakelingsperiodes zorgt voor voldoende koeling om de verdampingsstroom van de ammoniaktank te laten condenseren. De verdamper zorgt voor een veilige verwerking van de verdampingsstroom van de ammoniaktank en het flash-gas dat wordt gegenereerd wanneer de weer vloeibaar geworden ammoniak van de verdamper wordt teruggevoerd naar de ammoniaktank.

De koeleenheid van de ammoniakinstallatie bestaat uit drie schroefcompressors in oliebad op drie verschillende drukniveaus, teneinde verschillende processtoomstromen te verwerken. Het koelproces wordt verder gecompleteerd door warmtewisselaars en trommelseparators. Het aan de klant geleverde ammoniak-BOG pakket bestond uit een ammoniakschroefcompressor om het ammoniakgas samen te persen en naar de condensor te sturen. Het koelingseffect wordt verkregen door de werking van de compressor en de warmtebelasting wordt van het lage temperatuurniveau naar het hoge temperatuurniveau gebracht.

Deze oplossing van GEA is een voorbeeld van hoe onze expertise in om ammoniak gebaseerde koelingsprocessen uitermate efficiënte, op maat gemaakte systemen voor klanten over de hele wereld oplevert. GEA's streven naar flexibiliteit betekent dat de technici van GEA, als dat nodig is, in staat zijn om oplossingen met compressortechnologie van derden te ontwerpen. 

Terug