Landrynoise bewijst dat beide tegelijkertijd mogelijk zijn: efficiënt mest vervoeren en een goede verstandhouding met je buren.

Landrynoise Farm produceert ongeveer 16 miljoen gallon (19 miljoen Amerikaanse gallon/ca. 72 miljoen liter) mest per jaar.
Landrynoise Farm produceert ongeveer 16 miljoen gallon (19 miljoen Amerikaanse gallon/ca. 72 miljoen liter) mest per jaar.

De Landrynoise Farm ligt in het hart van St. Albert, een kleine gemeenschap in Quebec, Canada. De melkveehouderij produceert ongeveer 16 miljoen gallon (19 miljoen Amerikaanse gallon/ca. 72 miljoen liter) mest, waarvan 2 tot 3 miljoen gallon naar een verder weg gelegen plek wordt getransporteerd. Vanaf het allereerste begin in 1960 heeft de Landrynoise Farm zich voortdurend ontwikkeld met verschillende mestmanagementmethoden. Gezien het grote mestvolume dat het bedrijf naar het veld moet overbrengen, besloot Landrynoise Farm drie jaar geleden om gebruik te maken van de diensten van een lokale aannemer met een tankoplegger. Daniel Landry, mede-eigenaar van het melkveebedrijf, begreep onmiddellijk dat het bezit van een dergelijk voertuig uiterst nuttig zou zijn voor mesttransport.

Geweldige samenwerking met GEA

Aanvankelijk vervoerde Landrynoise Farm zijn mest met behulp van een voor dit doel geconverteerd oliereservoir. Toen GEA contact opnam met Landrynoise, stemde dit bedrijf erin toe om een prototype mestoplegger van de STR-serie te testen. Na die test besloot Landrynoise Farm om deze oplegger aan te schaffen.

De eigenaars van Landrynoise Farm werkten al jarenlang samen met GEA. Het is een geconsolideerde, open samenwerking, legt Daniel Landry uit: "We begonnen al met GEA te werken toen het bedrijf nog J. Houle & Fils heette. Het is een enthousiast team, dat zich speciaal bezighoudt met mestmanagement. We hebben een sterke vertrouwensrelatie met GEA opgebouwd, omdat ze rekening houden met onze behoeften en de apparatuur dienovereenkomstig aanpassen."

Verbeterde coördinatie voor gebruik van mest

Landrynoise Farm gebruikt secundaire mestputten (met een inhoud van elk 1 miljoen gallon) direct op het veld waar de mest wordt gebruikt. Met de GEA mestoplegger kan Landrynoise Farm mest van de opslag bij het hoofdbedrijf overbrengen naar secundaire putten. Vanaf de eerste werkdag op het veld om mest te verspreiden, ontdekte Landrynoise Farm al snel dat dit de meest effectieve en efficiënte manier van werken is, terwijl bovendien de brandstofkosten en de vervangingskosten van tractorbanden werden gedrukt.

Door secundaire mestputten te gebruiken wordt de coördinatie verbeterd, omdat Landrynoise Farm de mest het hele jaar door kan transporteren. Mest kan ook buiten de uitrijdperioden (winter of zomer) snel en effectief worden vervoerd en worden opgeslagen in secundaire putten tot het volgende mestseizoen. Het bedrijf beschikt zodoende over meer flexibiliteit tijdens de korte uitrijperiodes en stelt Landrynoise Farm in staat om te reageren op onverwachte weersomstandigheden of andere onvoorziene situaties.

Nu kunnen we onopgemerkt door de straten rijden met onze oplegger. Deze wordt beschouwd als elk willekeurig ander voertuig dat propaan of diesel aflevert met een tankwagen.

Een goede verstandhouding bewaren met de buren

Doordat het mogelijk is om mest het hele jaar door te transporteren, wordt landbouwverkeer tijdens de piekseizoen gereduceerd. Landrynoise Farm vindt het belangrijk om als melkveehouderij harmonieus samen te leven met de buren. De publieke opinie staat positiever tegenover het gebruik van een voertuig dat volledig is aangepast voor wegtransport, zoals de mestoplegger van de STR-serie van GEA, dan tegenover veelvuldige ritten met een vloeibare-mestverspreider die getrokken wordt door een brede tractor. Landrynoise Farm beschouwt de mestoplegger van de STR-serie van GEA als een essentieel onderdeel bij de promotie van een positief imago van de veehouderij in de gemeenschap van St. Albert.

Terug