Een team van Janssen Pharmaceutica heeft een diepgaande haalbaarheidsstudie uitgevoerd om de mogelijkheden en beperkingen van de technologie en proceseigenschappen van ConsiGma™ te beoordelen.

Ontwikkeling op basis van DoE

Ze selecteerden een representatieve formulatie in hun portfolio met conventionele batchverwerking via wervelbedgranulatie, en richtten zich op vier belangrijke vlakken: tijd, kwaliteit, kosten en flexibiliteit. Dankzij het onmiddellijke vrijgaveprofiel van de tablet en de BCS Klasse 1 van de API's kon het team een biowaiver aanvragen op voorwaarde dat het dissolutieprofiel soortgelijk of identiek was aan het in batch geproduceerde product. Productieparameters werden gedefinieerd met behulp van een DoE-aanpak (Design of Experiment) op korte tijd, met 150 kg product en weinig tests. De stabiliteit en herhaalbaarheid van het proces werden bevestigd tijdens een aantal lange productiecycli met gebruik van online meettechnieken.

Na grondige analyse van het proces en de kwaliteitscontrolegegevens (QC) van de tabletten kon Janssen de stabiliteit van het proces bevestigen en eventuele schommelingen in gevoeligheid van het proces, veroorzaakt door kleine veranderingen in de omgeving, evalueren. Dankzij de uitstekende correlatie tussen de procesgegevens en de QC-gegevens van de tabletten kon het team de instellingen en het bereik van procesparameters bevestigen en de robuustheid van het proces naar tevredenheid demonstreren. De herhaaldelijke lange productiecycli hielpen het team het gedrag van het proces en het product ten volle te begrijpen bij het opstarten, tijdens routine-activiteiten en bij het uitschakelen, en een voorlopig idee te vormen van de potentiële procescapaciteit.

Conclusie

Uit de studie blijkt dat, met gebruik van ConsiGma™-technologie, de procesontwikkeling op erg korte tijd kan gebeuren. Als de ontwikkeling en commerciële productie gebeurt op de ConsiGma™-25-lijn, hoeft er geen technologie meer overgedragen te worden, wat ervoor zorgt dat het product veel sneller op de markt kan worden gebracht en er minder kosten gemaakt worden. De flexibiliteit van het systeem werd duidelijk tijdens de procesontwikkeling, met als resultaat een doeltreffende en efficiënte DoE. Processtabiliteit en betrouwbaarheid zijn bewezen tijdens de lange productiecycli. Bovendien bewijzen de realtime, in-line metingen dat het proces kan worden bewaakt op basis van vooraf bepaalde kenmerken van tussenproducten en afgewerkte producten.

Terug