Vooral in de auto-industrie speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Autofabrikanten besteden steeds meer aandacht aan onderwerpen als bescherming van het milieu en veiligheid. Om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid na te komen gebruikt Volkswagen in zijn productieproces in Wolfsburg luchtdrogers van thermea. Energiesystemen die uitgerust zijn met transkritische GEA CO2-compressors.

Luchtdrogers met GEA-compressors voor het ontvochtigen van perslucht in het productieproces

Sinds 2013 gebruikt Volkswagen luchtdrogers van thermea. Energiesysteme GmbH voor het ontvochtigen van perslucht in het productieproces in Wolfsburg. De luchtdroger gebruikt het milieuvriendelijke koudemiddel R744 (CO2).

R744 is klimaatneutraal; het global warming potential (GWP) van dit middel is 1300 keer lager dan dat van het veelgebruikte fluorkoolwaterstof-koudemiddel R134a. Daarnaast is het koelmiddel R744 niet ontvlambaar en heeft het slechts minimale veiligheidseisen (A1 veiligheidsclassificatie).

De persluchtkoeldrogers thermeco2 zijn uitgerust met vier complementaire transkritische HG34 CO2 T-compressors van GEA. Naast een betrouwbare ontvochtiging van perslucht zorgt de toepassing ook voor kostenbesparing door gebruik te maken van de voordelen van warmteterugwinning: De warmte-energie die onttrokken wordt uit de compressorlucht tijdens het condensatieproces, kan worden teruggewonnen op een hoog temperatuurniveau.

Door middel van deze warmteterugwinning, die mogelijk is door transkritisch procesbeheer van het koudemiddel CO2, kunnen toevoertemperaturen tot wel 90°C worden bereikt. Op die manier hoeven operators minder primaire energie te gebruiken bij het genereren van warmte voor het productieproces. Dankzij de warmteterugwinning betalen de luchtdrogers zichzelf terug.

Terug