De voorbije jaren is de technologie met grote sprongen vooruit gegaan, waardoor de prestaties van de granulatietechnologie verbeterd zijn en optimale oplossingen kunnen worden geïdentificeerd voor elke productmix en productcombinatie. GEA is altijd al toonaangevend geweest in deze sector. Het bedrijf stuurt deze ontwikkelingen aan en streeft ernaar de juiste oplossing te bieden voor uw granulatietoepassing.

Ervaring, expertise en knowhow

  • Granulatie is vaak nodig om de stromingseigenschappen van poeders en mechanische eigenschappen van tabletten te verbeteren
  • Korrels worden meestal verkregen door toevoeging van vloeibaar bindmiddel of oplossingen met solventen
  • Grotere hoeveelheden granulatievloeistof produceren een nauwere deeltjesgrootteverdeling en ruwere en hardere korrels; m.a.w. het aantal fijne granulaatdeeltjes neemt af
  • De optimale hoeveelheid vloeistof die nodig is om een bepaalde deeltjesgrootte te verkrijgen, moet bekend zijn om variaties tussen verschillende batches zo klein mogelijk te houden.
  • Natte granulatie wordt gebruikt om de stromingseigenschappen, comprimeerbaarheid, biologische beschikbaarheid, homogeniteit, elektrostatische eigenschappen en stabiliteit van vaste toedieningsvormen te verbeteren
  • De deeltjesgrootte van granulaat wordt bepaald door de hoeveelheid en het debiet van de granulatievloeistof
  • Bij granulatie hechten kleinere deeltjes aan elkaar om grotere deeltjes of agglomeraten te vormen
  • De deeltjesgrootte is essentieel: te grote of te kleine deeltjes zullen geen vrij stromende korrels met hoge dichtheid produceren
  • Er zijn veel variabelen bij het beheersen van een granulatieproces, van het debiet van de granulatievloeistof tot de resonantietijd van de granulatiekamer. Al deze factoren beïnvloeden de deeltjesgrootte op verschillende manieren
  • Met een online sensor wordt de deeltjesgrootte onmiddellijk en voortdurend gemeten, om het granulatieproces te bewaken en te regelen.
Terug