Het biermerk Windhoek, met het portfolio Windhoek Lager, Windhoek Draught, Windhoek Light en Tafel Lager, is een goed voorbeeld van een succesverhaal. Namibia Breweries Limited heeft daarom de productiecapaciteit uitgebreid met de kennis van GEA Brewery Systems.

Windhoek-bier wordt gebrouwen volgens de Duitse zuiverheidswet (Reinheitsgebot) en heeft navolging in Namibië, Zuid-Afrika en verder.

De brouwerij, die in 1920 is gesticht, is voornamelijk in Namibisch bezit en heeft Heineken en Diageo als sterke gelijkwaardige minderheidsaandeelhouders. Het bedrijf, dat wordt ondersteund door professionele marketing, breidt uit en de export van bier blijft stijgen. De belangrijkste distributiegebieden zijn Zuid- en Oost-Afrika, maar het bier is ook verkrijgbaar in Noord-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland, Europa en het Verenigd Koninkrijk.

Uitbreiding van de capaciteit
Met het oog op het succes van Windhoek heeft Namibia Breweries Limited besloten haar algehele productiecapaciteit uit te breiden. De brouwerij is gesticht in 1985 door de bedrijven Heinrich Huppmann (brouwerij) en Otto Tuchenhagen (koude verwerkingsruimte), nu beiden onderdeel van GEA. Sindsdien zijn er een aantal uitbreidingsprojecten uitgevoerd door de equipmentpecialist van de Namibian Brewery. Voor de laatste uitbreiding, waarbij de capaciteit met een aanvullende 16 % werd verhoogd, heeft de klant GEA benaderd voor ondersteuning vanaf de conceptuele fases tot aan de uitvoeringsfase.

Drie taken
Het project omvatte werkzaamheden op de gebieden van energievoorziening, het koude proces, filtratie en verpakking. GEA kreeg de volgende taken:
• Uitbreiding van de bestaande koude procescapaciteit
• Integratie van een nieuw kieselgoervrij filtratiesysteem
• Levering van een nieuw geconcentreerd chemisch toevoerstation

Daarnaast kon het koelsysteem worden geoptimaliseerd door de installatie van GEA-compressors en andere koelonderdelen.  Deze drie werkpaketten werden verdeeld over GEA Process Engineering Zuid-Afrika en GEA Brewery Systems om de juiste bronnen te kunnen toewijzen aan de afzonderlijke gebieden en het project te kunnen uitvoeren.

Uitgebreide modernisatie

Kleppen van Namibia Breweries

GEA South Africa was verantwoordelijk voor de uitbreiding van de koude procescapaciteit. Het werk omvatte de volgende hoofdstappen:

  1. Nieuw, volledig geautomatiseerd tankpark met acht conische tanks (tanks geleverd door de brouwerij) inclusief twee kleppenblokken, al het verbindend leidingwerk en integratie in de bestaande installatie.
  2. Nieuwe CIP-installatie met vijf tanks en twee circuits.
  3. Installatie van een nieuwe wortkoeler met een GEA-platenwarmtewisselaar en een GEA-wortontluchtingssysteem, met integratie in het bestaande gistdoseersysteem.
  4. Uitbreiding van de twee bestaande klepblokken in de fermentatie- en opslagruimte met elk twee leidingen.
  5. Vervanging van de bestaande vulleiding in de tankkelder voor helder bier door een nieuwe leiding met een grotere diameter.

Het filtratiepakket omvatte het ontwerp en de toelevering van alle apparatuur. Het doel was de nieuwe filtratieleiding inclusief de GEA-separator van Namibian Brewery te integreren in de processtroom van de brouwerij. Belangrijke apparatuur die was vereist voor de integratie bestond uit drie buffertanks en een nieuw scheidingskleppenblok.

De geconcentreerde chemische opslagverpakking omvatte de toelevering van apparatuur voor de chemische opslag zelf en voor het vereiste buizenstelsel om het toeleveringssysteem aan te sluiten op de verschillende CIP-installaties in de brouwerij.

Aanpassing zonder onderbreking van de productie
De modernisatiemaatregelen werden aan het eind van 2012 voltooid. Terwijl het werk werd uitgevoerd, bleef de brouwerij volledig in bedrijf: een vereiste van GEA Zuid-Afrika om stilstandstijden te minimaliseren. In sommige gevallen vond de installatie van nieuwe systemen parallel aan bestaande units plaats totdat het nieuwe systeem volledig beschikbaar was, hetgeen een minimale omschakelingstijd tot gevolg had.

Aanpassingen van bestaande apparatuur vormen altijd een grote uitdaging, maar dankzij de nauwe samenwerking tussen de ervaren lokatiesupervisor Eckardt Steib en de brouwerij, kon het werk probleemloos en met minimale productie-onderbrekingen worden uitgevoerd.

Terug