GEA heeft verschillende methoden ontwikkeld voor het verwerken van boormodder en water op de boordekken van boorplatformen en boorschepen; van een simpele combinatie van een decanter en separator, de bovenstroomse installatie van een skimmertank tot terugwinning van het kostbare zware metaal bariet. Alledrie de methoden hebben hun waarde bewezen in de zware werkomgeving van boorplatformen.

Combinatie van een decanter en separator

Boorplatformen en boorschepen hebben bijzondere eisen met betrekking tot de verwerking van bilgewater en boormodder. De platformen en schepen zijn in principe in tweeën gesplitst. Over het geheel genomen is het noodzakelijk om water te behandelen dat vergelijkbaar is met het bilgewater op normale schepen, en dat op dezelfde manier kan worden behandeld. De beproefde bilgewater-separatoren van GEA zijn geschikt voor dit doel; ze worden op dit moment in honderden toepassingen gebruikt op alle soorten schepen.

De uitdagingen op boordekken zijn echter iets anders. Bij het verwisselen van boorpijpen komen grote hoeveelheden boormodder met een zeer hoog vastestofgehalte op het dek terecht. Afvalwater vormt een nog groter probleem in termen van verwerking. De samenstelling van het afvalwater varieert aanzienlijk. Normale verwerkingssystemen voor bilgewater zijn niet geschikt voor dit doel. In dit geval is het een goede oplossing om een combinatie van een bovenstroomse decanter te gebruiken, die de grove vaste stoffen verwijdert, en een benedenstroomse separator. Het spreekt vanzelf dat het complete systeem ontworpen moet worden met ATEX explosiebeveiliging. De combinatie van een decanter en separator heeft zijn waarde al bewezen. De vereiste MARPOL-waarde van minder dan 15 ppm olie in water wordt betrouwbaar en consequent behaald. Boorbedrijven hebben deze technologie van GEA al vaak gebruikt in het verleden, voor het bouwen van nieuwe platformen en boorschepen of voor het aanpassen van bestaande apparatuur.

Bovenstroomse skimmertanks

De verworven ervaring met het combinatiesysteem decanter/separator is door GEA in samenwerking met de boorbedrijven en scheepswerven gebruikt om het afvoersysteem voor de boordekken verder te ontwikkelen en te verbeteren. Het gebruik van een bovenstroomse skimmertank was een goede oplossing voor de eerste separatie van zeer grote delen zoals stenen en blikjes en zwevende vaste stoffen.

Extra terugwinning van bariet met classificerende decanter

Speciale behandeling is vereist voor het zware mineraal bariet (bariumsulfaat), dat een minimale specifieke dichtheid van 4,20 g/cm3 heeft. Het relatief dure bariet wordt aan boord aan de boormodder toegevoegd om deze te verdikken. Dit zeldzame en kostbare mineraal zou samen met de gedroogde boormodder worden weggegooid als het niet apart zou kunnen worden neergeslagen. Maar daar is het veel te kostbaar voor. Om bariet terug te winnen zodat het opnieuw kan worden gebruikt als toevoeging aan de boormodder, heeft GEA de mogelijkheid van het installeren van een speciale classificerende decanter bovenstrooms van de separatiedecanter ontwikkeld. Deze speciale decanter verwijdert alleen zeer zware vaste stoffen uit de modder. Voor deze toepassing wordt een GEA rigMaster CF 4000 uit de nieuwe generatie ecoforce-decanters gebruikt, met inherente voordelen als robuuste werking en maximale beschikbaarheid, een hoge verwerkingscapaciteit, uitstekende separatie-efficiëntie en een laag energieverbruik. De separatie van bariet wordt momenteel ook gebruikt door verschillende boorbedrijven.

Terug