Vanuit de wens een nieuw proces te onderzoeken met een maagsapresistent coatingsysteem in gefinaliseerde formulatie, werd er een studie gedaan naar de geschiktheid van een nieuw, semicontinu coatingproces voor snelle aanbrenging van een maagsapresistent coatingsysteem op waterbasis als model van een functionele coating.

Semicontinu coaten

Als coatingsubstraat werden aspirinetabletten (325 mg) gebruikt. De coating was Acryl-EZE® (Colorcon Inc.), een maagsapresistent coatingsysteem op waterbasis in afgewerkte formulatie, bereid met een concentratie aan vaste stoffen van 20%. De coatingproef werd gedaan met een batchgrootte van 3 kg en de uiteindelijk beoogde gewichtstoename (WG) bedroeg 12% w/w.

De tabletten werden automatisch in een enkele coatingmodule geladen, en na voltooiing van elke coatingcyclus automatisch gelost in een semicontinu proces. 

Monsters van gecoate tabletten werden afgenomen uit het proces bij gewichtstoenamen van 5, 6, 8 en 10%. Maagsapresistentie werd beoordeeld met USP oplossingsapparaat 1 bij 100 tpm. Tabletten met de maagsapresistente coating (n = 6) werden gedurende 2 uur in 0,1N HCl getest, waarna ze onmiddellijk werden overgebracht in een fosfaatbuffer (pH 6,8) om de oplossing en de geneesmiddelafgifte te testen.

Resultaten

De tabletten met maagsapresistente coating waren glad en glanzend en vertoonden geen zichtbare gebreken. De gelijkmatigheid van de kleur van de tabletten was zeer goed — zoals verwacht werd bij de hogere gewichtstoenamen die gesampled werden om de maagsapresistentie te testen. Oplossingsproeven wezen goede prestaties van de maagsapresistente coating uit: Monsters met een gewichtstoename van 5% vertoonden geen geneesmiddelafgifte bij pH 1,2 en een vrijgave van meer dan 90% in 45 minuten in de buffer van pH 6,8.

Lichte verschillen in de snelheid waarmee het geneesmiddel werd afgegeven werden geobserveerd in de bufferfase, afhankelijk van de gewichtstoename van de aangebrachte coating. Zoals verwacht resulteerde een hogere gewichtstoename in een iets langzamere afgifte; maar alle monsters bereikten een afgifte van >90% binnen 20 minuten. De totale coattijd die nodig was om een gewichtstoename van 12% te bereiken bedroeg 30 minuten. Voldoende resultaten wat betreft de maagsapresistentie werden bereikt met 12,5 minuten coaten bij 5% gewichtstoename, wat wijst op een uitstekende gelijkmatigheid van de coating. Deze vroege bescherming en de afwezigheid van zichtbare defecten op de rand van de tabletten duidt op een lage tabletbelasting in dit dynamische proces.

Conclusies

De resultaten tonen aan dat met het ConsiGma™ semicontinue coatingproces een gelijkmatige toepassing van functionele coatings kan worden bereikt met lage gewichtstoenames in een zeer korte procestijd. De ConsiGma™-coater zou ook ideaal zijn om esthetische coatings met onmiddellijke afgifte aan te brengen, waarbij de gewichtstoename van de coating die nodig is om een gelijkmatige kleur te bereiken substantieel lager zou liggen dan nodig is voor maagsapresistentie. Een ander belangrijk voordeel van deze coater is dat ontwikkelingsbatches in deze unit in feite worden gemaakt op commerciële schaal, zodat volle productie snel mogelijk wordt. Het Acryl-EZE® maagsapresistente coatingsysteem in gefinaliseerde formulatie werd goed geschikt bevonden voor gebruik in deze nieuwe coatingtechnologie. 

Terug