Kirkton of Beath Farm is een zuivel- en akkerbouwbedrijf dat gestart werd in 1894 en nu wordt gerund door David en Alice Thomson en hun zoon Fraser. Het gezin hield 135 melkkoeien, maar de hoge arbeidskosten en toenemende druk om tijd aan het zuivelbedrijf te besteden terwijl er eigenlijk andere klussen moesten worden gedaan gedurende drukke seizoensperioden gingen op een gegeven moment parten spelen. In 2016 begonnen ze te denken over automatisering als een weg voorwaarts en mogelijke oplossing voor deze problemen.

Ons doel aan het begin van het project, en de belangrijkste reden voor de investering, was het om 3 keer per dag te gaan melken in plaats van 2 keer, de capaciteit te vergroten en onze arbeidskosten te verlagen.”- David Thomson, Kirkton of Beath Farm

Het project bestond uit renovatie van de melkstal en overschakeling van strohokken naar ligboxen, alsook toevoeging van geautomatiseerde melkrobots. Het gezin keek naar de competitieve markt en wat daar geboden werd, inclusief ondersteuning door een lokale dealer. Ze bouwden een nauwe relatie op met GEA-dealer DairyFlow, en vlogen helemaal naar Nederland om de GEA DairyRobot R9500 zelf te aanschouwen. Daar raakten ze onder de indruk van het snelle bevestigen van de melkstellen en van het eenvoudige operationele ontwerp. En met vertrouwen in de ondersteuning die ze van DairyFlow zouden krijgen beseften ze al snel dat de robots meer zouden betekenen dan zomaar een aanschaf.

David is van mening dat de flexibiliteit die de technologie te bieden heeft een belangrijk aspect is, vooral voor gemengde bedrijven zoals dat van hen.

Een automatisch melksysteem maakt het leven gewoon gemakkelijker. Dat is ideaal voor familiebedrijven.”
- David Thomson, Kirkton of Beath Farm

Overzicht van het veebedrijf van de familie

Een ander voordeel is de mogelijkheid om één toevoerunit te verbinden met 3 robots, wat een kostenbesparing betekent. De biomassaboiler levert gratis heet water en de kosten voor melkkoeling worden tot een minimum beperkt dankzij de platenkoeler met hoge capaciteit en zijn langzame, gestadige doorvoer.

Daarom besloot het gezin om te investeren in de toekomst van het bedrijf: de 10 x 20 Westfalia SwingOver-stal onderging een upgrade door de installatie van drie automatische melkrobots van GEA

Zoals David zegt: “Het is een verandering van leefstijl gebleken”. In januari 2018 werden de nieuwe robots in gebruik genomen voor het melken, en na maanden hard werken kijkt het gezin nu terug op een beslissing die absoluut de juiste is gebleken. De robot heeft zijn doelen qua lagere celgetallen en minder mastitis bereikt, terwijl de melkopbrengst steeg. Het gezin melkt nu gemiddeld 3,4 keer per dag, de bactoscan-gemiddelden liggen op 11 en het celgetal op 165.

En omdat het project nog in een beginfase verkeert en een aanpassing vormt, is er nog marge voor verbetering. Er waren wat moeilijkheden toen er gewerkt moest worden rondom een bouwplaats en bij het trainen van de koeien om het robotsysteem te gebruiken. Aanvankelijk daalde de melkopbrengst, maar na 2 weken was deze al terug op het aanvankelijke niveau - waarna het gestadig bleef stijgen. Het evenwicht tussen voederen bij de robot en voederen bij het hek was cruciaal bij het bereiken van bezoeken en opbrengst.

Denkend aan de toekomst van de landbouwindustrie, waar hij al 40 jaar deel van uitmaakt, is David van mening dat hij de juiste beslissing heeft genomen voor het bedrijf en zijn gezin. “Niemand wordt miljonair in deze business,” zegt hij, “maar als het gebeurt, dan is dat eerder in de melkindustrie dan ergens anders. Wij bieden een vers product dat wordt geleverd aan lokale Sainsbury-winkels. Er liggen potentieel een heleboel uitdagingen in het verschiet, maar ook veel mogelijkheden.”

Terug