Transportwaterbehandeling in vismeelinstallaties met decanters

Bescherming van de wereldzeeën

In Peru, een land met een belangrijke visindustrie, heeft de overheid milieuwetten ingesteld met onder andere een eis voor alle bedrijven in de vismeelindustrie om een betere behandeling van het gegenereerde afvalwater te implementeren. Deze eis is zeer succesvol in de praktijk gebracht door de grootste vismeelfabrikant ter wereld, namelijk Technología de Alimentos S.A. (TASA), met behulp van een speciale decanter van GEA.

Verwerken van transportwater

Vissersschepen lozen hun vangst rechtstreeks vanaf het schip in de fabriek via grote pijpleidingen. Als transportmiddel wordt zeewater gebruikt. Wanneer dit transportwater door de pijpleidingen gepompt wordt, wordt het verontreinigd met visdeeltjes en visoliën. In haar 17 vismeelfabrieken in Peru met een totale capaciteit van zo'n 250.000 ton vis per jaar, produceert TASA tussen de 80 en 150 ton vis per uur.

Ongeveer driemaal deze hoeveelheid aan water is nodig om de vis van het vissersschip naar de fabriek over te brengen. Dit staat gelijk aan een hoeveelheid pompwater van zo'n 250 tot 450 m³/h in de verschillende productiefaciliteiten. Tot enkele jaren geleden werd dit pompwater dat oliën, vetten en vaste stoffen bevatte, onbehandeld in zee geloosd. Eind 2007 installeerde TASA een verwerkingsfase op haar vestiging Pisco-Ica met een capaciteit van 140 ton vis per dag; het belangrijkste doel van deze installatie was het terugwinnen van de oliën, vetten en vaste stoffen in het water, zodat deze verder verwerkt zouden kunnen worden in het productieproces. 

Voor dit doel wordt het pompwater eerst gefloteerd in een DAF-unit (flotatie door opgeloste lucht), en wordt het vervolgens verwerkt via twee driefase-decanters. Deze machines scheiden het transportwater in oliën en vaste stoffen die verder verwerkt kunnen worden, en afvalwater.

Tweede behandelingsfase

Het water dat overblijft na dit eerste flotatieproces bevat echter nog steeds te hoge niveaus aan oliën en vetten (3000 tot 5000 ppm) en vaste stoffen (8000 tot 10.000 ppm). In de nieuwe wetgeving heeft de Peruaanse regering waarden van 1500 ppm oliën en vetten en 2500 ppm vaste stoffen gespecificeerd voor de vismeelindustrie. Maar dat is nog niet alles: in vier jaar tijd zullen deze cijfers verder verlaagd worden tot 350 ppm (oliën en vetten) en 700 ppm (vaste stoffen).

Om dit te bereiken was verdere behandeling van het afvalwater nodig met behulp van een tweede flotatie-unit, met verdere zuivering door middel van een tweefase-decanter. De focus ligt niet op het terugwinnen van de oliën en vetten; het belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat de gezuiverde fase zo schoon mogelijk is voordat deze wordt teruggeloosd in de zee. Hiervoor gebruikt TASA decanters met een nieuwe technologie met polymeerflocculanten.

Nieuwe technologie

Alleen door de introductie van de nieuwe technologie kon de tweefase-decanter voor deze toepassing worden gebruikt. Met deze technologie werd de separatie verhoogd van tussen de 50 en 60 procent tot tussen de 95 en 98 procent. De oplossing werkt als volgt: het vloeistofniveau in de decanter is van invloed op de klaringsprestaties. Deze zogenaamde komdiepte kan worden ingesteld door middel van afstelringen in de afvoer van de geklaarde vloeistof. Als het doel is om een hoge klaring te bereiken, dan moet de komdiepte worden aangepast. Als de optimale komdiepte bereikt is, wordt de turbulentie in de bezonken vaste stoffen verminderd en vindt er een verbetering plaats in het aankoeken van de olie die nog in het afvalwater zit aan de vaste stoffen, evenals het bezinkingsgedrag van deze vaste stoffen.

Aan de wettelijke vereisten is ruimschoots voldaan

Met de geïnstalleerde decanter kan TASA een zeer schoon centraat recyclen in de tweede DAF-unit. In de praktijk wordt ruimschoots voldaan aan de wettelijke vereisten. Deze uitgebreide verwerking van het pompwater in de Peruaanse vismeelfabriek kan worden overgebracht naar de vismeelindustrie over de hele wereld, vooral in Zuid-Amerika en Azië, om de verontreinigingswaarden in afvalwater tot een minimum te beperken en de oceaan te beschermen, die immers de basis is van de visserij en visverwerking. In het volgende visseizoen zijn er plannen voor nog uitgebreidere tests met decanters om de zuivering nog verder te verbeteren. Voor een schone oceaan.

Terug