Decanters reduceren de transport- en vuilstortkosten aanzienlijk

De markt voor de winning van drinkwater uit zout water zal virtueel verdubbelen

irrigatie

Volgens Global Water Intelligence zal de markt voor drinkwaterwinning uit zout water virtueel verdubbelen in 2016. Het bureau voor marktonderzoek veronderstelt dat er dan tot 12 miljoen kubieke meter zeewater per dag zal worden ontzout. Deze ontwikkeling wordt voornamelijk gestimuleerd door de droge gebieden op de wereld, klimaatverandering, alsook de groeiende vraag vanuit de landbouw, stedelijke gebieden en de industrie. In het bijzonder de landbouw zal waarschijnlijk de vraag naar proceswater sterk verhogen.

Ontzouting van zeewater wordt voornamelijk toegepast in landen in de Golfregio in het Midden-Oosten, traditioneel in het Caraïbische gebied en verder ook in de Verenigde Staten, Australië en Spanje; in de toenemende mate is deze toepassing te vinden in grote stedelijke agglomeraties, zoals in Singapore of Hong Kong. Singapore heeft bijvoorbeeld als doelstelling om in het jaar 2061, het jaar waarin de waterleveringsovereenkomsten met het naburige Maleisië aflopen, tot 30 procent van het benodigde water te verkrijgen uit ontzouting. Volgens het onderzoek van Global Water Intelligence loopt de reverse osmosis technologie (RO) voorop, op ruime afstand gevolgd door hittebehandeling.

Decanters van GEA worden al meer dan tien jaar gebruikt in dit waterontzoutingsproces; ze worden ingezet bij de essentiële mechanische voorbehandeling van zeewater voor het concentreren van sediment of terugloopwater van filtratie. De meest recente toepassingen zijn twee zoutwaterverwerkingsinstallaties in Israël en China.  

Reverse osmosis (RO) is de meestgebruikte methode

In het algemeen kunnen er twee processen worden gebruikt voor het ontzouten van zeewater: reverse osmosis (RO) met semi-permeabele membranen of hittebehandeling. Hittebehandelingsinstallaties waarin zeewater wordt verdampt zodat het zout eruit wordt verwijderd, waarna het water weer condenseert tot drinkwater, kosten echter veel energie. Ze zijn voornamelijk te vinden in gebieden die beschikken over eigen middelen uit olie- of gasproductie. "Reverse osmosis" is het proces dat veel meer wordt gebruikt.

Concentratie van het terugloopwater

Over het algemeen worden installaties voor reverse osmosis na een flotatie-unit of ultrafiltratie-unit geplaatst voor het verwijderen van onoplosbare stoffen in het zeewater. Het zeewater wordt uit zee aangezogen met faciliteiten die voor de kust zijn geïnstalleerd. De installaties voor reverse osmosis moeten met bepaalde intervallen worden uitgespoeld. Dit terugloopwater of het gesedimenteerde slib uit de flotatie-unit wordt door decanters goed gescheiden in vaste stoffen en herbruikbaar water. In beide systemen worden de vaste stoffen geconcentreerd door de decanter, wat resulteert in een veel kleiner volume dat getransporteerd en als afval afgevoerd moet worden. In het geval van teruglopend slib uit filters, ligt de concentratie vaste stoffen in de voeding tussen één en twee procent; slib uit sedimentatie bevat een hoger percentage droge stoffen, nl. tussen drie en vijf procent, afhankelijk van het organische gehalte van het zeewater. De decanters zijn in staat om de vaste stoffen vervolgens maximaal tien keer te concentreren, tot ongeveer 20 tot 25 procent droge stof. Dit vormt een enorme reductie van volumes.

De juiste materiaalkeuze is fundamenteel

Centrifuge - Ontwateringsdecanter waterMaster

Decanters werken uiterst betrouwbaar, hebben een zeer lange levensduur en hun gedefinieerde servicekosten op lange termijn kunnen worden berekend. Hoe dan ook, het juiste ontwerp van materialen is essentieel in het ontzoutingsproces van zeewater. Vanwege het zeer hoge gehalte chloorionen (rond 15.000 ppm) is zeewater buitengewoon agressief. Afhankelijk van de specifieke eigenschappen, bijvoorbeeld de pH-waarde, temperatuur en chloorconcentratie, kiest GEA het juiste materiaal voor de delen van de decanters die in aanraking komen met het product, om corrosie permanent te vermijden. In het algemeen wordt er duplex of super duplex staal gebruikt. Met 25% chroom, 4% molybdeen en 7% nikkel is superduplex buitengewoon goed bestand tegen corrosie door chloor.

Jarenlange ervaring

GEA is in staat om de machine optimaal te configureren. De eerste toepassing was te zien in 2003 bij een ontzoutingsinstallatie in Cartagena (Spanje), gevolgd door vele andere installaties in bijvoorbeeld Perth (Australië) en in China. De meest recente installatie is de ontzoutingsinstallatie in Ashdod (Israël) aan de Middellandse Zee, waar twee waterMasters CF 4000 van de laatste generatie ecoforce-decanters van GEA worden gebruikt.

Terug