Duurzame lijnen

De beste resultaten voor energieverbruik met onze systeemoplossingen

Stijgende energiekosten, strengere milieuvoorschriften of zelfs belastingen op energie of uitstoot zijn aangelegenheden waar we allemaal steeds meer mee worden geconfronteerd. Er zijn vele manieren om met de stijgende kosten op het gebied van energiemanagement en milieutechnologie om te gaan. Met een consistente, gestructureerde optimalisatie van de brouwtechnologie en apparatuur voor installaties kan worden bezuinigd op de energiekosten en kan op een commercieel haalbare manier aan de wettelijke eisen worden voldaan. Elk energiemanagementproject begint met een beoordeling van de huidige staat van de brouwerij voor wat betreft energie en materiaalstromen.

Duurzaam op weg met GEA

Onze ervaring is dat er vele mogelijkheden zijn voor optimalisatie, vooral in de brouwinstallatie, die 40% van het energieverbruik in de brouwerij voor zijn rekening neemt en daarmee de grootste energieverbruiker is. Wij stellen een overzicht op van alle relevante specifieke verbruikscijfers, in elk deel van de brouwerij. Deze getallen vormen dan de basis voor ons concept voor de optimalisatie van processen en de bijbehorende apparatuur.

We evalueren exact wat er nodig is om energie en kosten te besparen, het waterverbruik en de productie van afvalwater te verminderen en uitstoten te reduceren! Natuurlijk wordt er ook rekening gehouden met economische efficiëntieberekeningen, maar de bierkwaliteit heeft bij al onze inspanningen voor optimalisatie altijd de hoogste prioriteit.


Ons programma omvat:
• Technologische consulting
• Energietechnologie en -management
• Koel- en verhittingstechnologie
• Oplossingen voor schoon en afvalwater
• Procesbesturingstechnologie incl. dataverzameling
• Meet- en besturingstechnologie
• Projectmanagement met kostenbeheersing

Waarmee kunnen we u helpen?