24 uur per dag melken met een draaimelksysteem

AutoRotor Performer buitenmelker, 50 boxen voor ca. 1000 melkkoeien.

Het ontwerp van de AutoRotor Performer voor 1000 koeien gaat uit van de aanbevolen praktijk en behoeften van grotere melkveebedrijven die worden gerund door full-time, professionele melkveehouders. Voor het managen van veestapels zijn de hoogste prestaties nodig wat betreft het ontwerp van het bedrijf, koeverkeer, arbeid, energie- en waterverbruik en levering van managementgegevens om productie en voedingsbehoeften te waarborgen die nodig zijn om winst en duurzaamheid te handhaven.

Overzicht van het bedrijf

24 uurs melken met een draaimelkstal overzicht

(1) Hoofdstal – 2 x 200 koeien
(2) ‘Far Off’-groep en droogstaande koeien
(3) Stal 2 voor jongvee en vaarzen
(4) Stal 1 voor jongvee en vaarzen
(5) Melkgebouw
(6) Fokstal
(7) Kalverstal
(8) Voersilo
(9) Voercomponenten
(10) Mestplaat
(11) Mestscheiding
(12) Mestopslaglagune
(13) Voertuigen / machineruimte

Overzicht melkstal

24 uurs melken met een draaimelkstal overzicht melkstal

(1) Wachtruimte
(2) AR Performer, 40 boxen
(3) Tanklokaal, machinekamer, kantoor
(4) Wisselruimten
(5) Veeartsruimte
(6) Selectie behandelgroep
(7) Selectie
(8) Klauwverzorging

Kerncijfers:

Informatie over de veestapel
Melkkoeien1000
Droogstaande koeien200
Afkalven/weekca. 23
Jongvee (vrouwelijk)1090
Systemen
MelksysteemAR Performer, 50 boxen | EuroClass 1200, 2 x 6 boxen
Voersysteemconventioneel
MestsysteemMestschuif, mestscheiding
Stalgrootte
Hoofdstal4985 m² / 157,20 m x 31,70 m
Melkstal1552 m² / 72,50 m x 21,40 m
Fokstal1808 m² / 73,20 m x 24,70 m
Voersilo23,000 m³ / 200 voerdagen
Mestopslag28,500 m³ / voor 6 maanden