Services voor veebedrijven

Services voor veebedrijven ‒ Beste melk en productiviteit, iedere dag opnieuw

Met ons sterke mondiale dealernetwerk en gecertificeerde servicepartners bieden we allesomvattende service voor uw melkstal, hoe groot of klein deze ook is, voor de gehele levensduur. Onze serviceprogramma's verzekeren dat uw koeien gezond en gelukkig zijn, en uw melkactiviteiten veilig, efficiënt en productief.

GEA's service voor melkstallen dekt alle aspecten van de melkproductie, inclusief: optimaal melken van koeien, de melkkwaliteit, hygiëne en verzorging van dieren, en accountmanagement. Onze services groeien mee met uw veranderende behoeften, als volgt:

Service aan het begin van de levensduur

Hiertoe behoren: installatie en eerste training van gebruikers; aanpassing van de apparatuur aan specifieke bedrijfsomstandigheden; het opzetten van de reiniging plus de levering van gezondheidsproducten voor dieren en verbruiksartikelen.

Service tijdens de levensduur

Hiertoe behoren: reserveonderdelen in combinatie met correctieve en preventieve onderhoudsprogramma's; evaluatie van melkprocedures met bijbehorende training; routinematige reinigingswerkzaamheden en oplossen van reinigingsproblemen; geplande levering van materialen; bewaking van verbruik.

Services voor veebedrijven ‒ Beste melk en productiviteit, iedere dag opnieuw

Service voor een langere levensduur

Hiertoe behoren: upgrades, modernisering, voorspellend onderhoud; bewaking van de melkactiviteiten en aanbevelingen voor apparatuurupgrades; bewaking van de melkkwaliteit en de gezondheid van het vee; kostenbeheersing.

Advies en operationele ondersteuning

Hiertoe behoren: prestatiecontracten en projectondersteuning op locatie; vaststelling en bewaking van KPI's voor melkkwaliteit en optimalisatie, betrouwbaarheid van de apparatuur, dierhygiëne, etc.

;