Voorspellend onderhoud

Voorspellend onderhoud ‒ Meer inzicht en hogere prestaties

Onze tools voor voorspellend onderhoud verbeteren de veiligheid, betrouwbaarheid en efficiency van uw apparatuur en installatie, en helpen om de levensduur van de machine te verlengen en de globale output te verbeteren.

Voorspellend vermogen geeft controle

Voorspellend onderhoud van GEA bewaakt de werking en prestaties van bepaalde apparatuur in uw installatie. Door deze informatie te combineren met de ervaring van GEA-technici kunt u uw onderhoudsactiviteiten en de kosten die ermee gepaard gaan optimaliseren.

Voorspellend onderhoud ‒ Meer inzicht en hogere prestaties

Meer inzicht en hogere prestaties

Met onze GEA PerformancePlus (beschikbaar voor bepaalde producten) kunnen wij u ondersteunen bij het ontwikkelen van een onderhoudsprogramma dat zich concentreert op betrouwbaarheid (RCM-programma). Zo stelt u de optimale onderhoudsniveaus voor uw apparatuur en installatie vast. GEA PerformancePlus visualiseert een duidelijke check-up van elke machine. Aan de hand van data-analyse en simulatiemodellen wordt een digitale kaart van uw installatie geproduceerd, zodat u onderscheid kunt maken tussen wat normaal en wat abnormaal is en tijdig actie kunt ondernemen. Er zijn dan minder ingrepen nodig, wat onderhoudskosten en uitvaltijd reduceert, terwijl u er zeker van kunt zijn dat de installatie altijd met de optimale output functioneert.

GEA PerformancePlus verzekert optimale productiviteit

GEA PerformancePlus biedt klanten service-opties die veel verder gaan dan routinematig preventief onderhoud en de strategische inspanningen van de klant volgens Industry 4.0 aanvullen.

Door moderne conditiebewakingstechnologieën te combineren met haar specialistische kennis van de industrie, voorziet GEA haar klanten van bewakingsdiensten, allesomvattende analyserapporten en betrouwbare aanbevelingen voor optimalisatie. Op hun beurt ontvangen klanten van GEA waardevolle informatie om gemakkelijker zakelijke beslissingen te nemen en de uitdagingen aan te pakken om hun specifieke, prestatiegerelateerde doelen te behalen. GEA PerformancePlus schept duidelijkheid over de huidige conditie van de apparatuur, verhoogt de beschikbaarheid ervan, verzekert de optimale productiviteit, brengt potentiële rendementoptimalisering aan het licht en maakt een duurzame benutting van de apparatuur mogelijk. GEA PerformancePlus maakt een snelle beoordeling van kansen en risico's van veranderende productievereisten mogelijk. Daarnaast kunnen orders beoordeeld en op de voordeligste manier gepland worden, zodat GEA's klanten een hogere productiviteit kunnen bereiken.

GEA PerformancePlus is in eerste instantie beschikbaar voor GEA separators; op middellange termijn zal de tool worden uitgebreid tot andere productgroepen van GEA.

De belofte van GEA:

  • Transparantie – Geef feiten over de huidige conditie van de apparatuur – om steeds betere beslissingen te kunnen maken.
  • Beschikbaarheid – Verzeker dat de apparatuur altijd in goede conditie is en gereed voor productie – zodat klanten op hun beurt de uptime van hun apparatuur kunnen verlengen.
  • Productiviteit – Ontwerp processen die een betrouwbare, flexibele productie-omgeving verzekeren – voor een totale, optimale benutting van de bedrijfsmiddelen. 
  • Efficiëntie – Verzeker, verbeter en optimaliseer de operationele prestaties tijdens de levensduur - voor geringere verspillingen en een hogere winstgevendheid.
  • Duurzaamheid – Assistentie, advies en expertise over de nieuwste ontwikkelingen en technologieën – Zodat onze klanten competitieve, duurzame partners zijn voor hun klanten. 
  • Bewaking, analyse en optimalisering – Conditiebewakings- en analysetechnologieën zorgen dat wij en onze klanten kunnen bijhouden hoe de apparatuur en systemen werken. De apparatuur, processen van klanten alsook hun output worden geconfigureerd en geoptimaliseerd om aan veranderende behoeften te voldoen.  
  • Kostenbeheersing – Bij GEA hechten we eraan om al onze klanten de beste service- en ondersteuningsopties te geven, in lijn met de door hun gevraagde prestaties.

En natuurlijk voldoet elk GEA PerformancePlus Service Level-contract aan de strengste vereisten op het gebied van gezondheid en veiligheid, conformiteit en risicominimalisatie.