Oplossingen voor waterbehandeling

In elk veehouderbedrijf is de waterkwaliteit een belangrijke factor. Deze kan veel verschillende aspecten van uw werk beïnvloeden, zoals de melkkwaliteit, gezondheid van het vee, de productie en de gezondheid van uw gezin.

Met de introductie van een nieuw assortiment FIL Farm Chlor® producten beschikt u over een gemakkelijke, betaalbare manier om zeker te stellen dat het water dat over het hele bedrijf of huis gedistribueerd wordt vrij is van bacteriële pathogenen. Onze producten zijn eenvoudig te gebruiken en vullen elkaar aan om de beste waterkwaliteit voor uw bedrijf te waarborgen.

Farm Chlor® Chlorinator

  • Gemakkelijk te installeren in uw hoofdwaterleiding
  • Maar één systeem nodig om het hele bedrijf te behandelen
  • Stel eenvoudig het gewenste chloorniveau in voor de waterbehandeling
  • Hoge waterdrukklasse

 

Farm Chlor® chloorstaven & -tabletten

  • Sterke chloor voor de behandeling van water op het bedrijf dat verontreinigd is door bacteriële pathogenen.
  • Onderdrukt de groei van bacteriën, virussen en algen
  • Alleen vaste chloorproducten die door MPI goedgekeurd zijn voor gebruik in melkveestallen
  • Sterk gecompacteerd voor een economisch gebruik
  • Goedgekeurd voor gebruik in de Farm Chlor® Chlorinator

Contactinformatie

Waarmee kunnen we u helpen?

!

Please note that this is a global webpage. For more information on the availability of this product in your country please reach out to your local GEA dealer.

Zoek een dealer