Standaardiseringsunit GEA standomat voor roomvet of melkvet

Bereken uw extra voordeel!

De GEA Standomat MC Plus is voorzien van uiterst nauwkeurige besturing waardoor het voor u mogelijk is om meer room uit uw melkstandaardiseringsproces te halen.

Besturingssysteem

In alle modellen wordt het roomvetgehalte bepaald via een dichtingsmeting in een massa flowmeter. De roomvetregeling wordt beïnvloed door de variatie van de roomstroom. Besturingsprocedures die zijn aangepast aan de verschillende procescondities (opstarten, productie, schaalafvoer, uitschakelen) houden rekening met de specifieke eisen van de separator. 

Hoe werkt het?

Voor standaardisering wordt een gedeelte van de roomstroom bestuurd via een massaflowmeter en terug gedoseerd in de magere melk. De besturingsonderdelen voor de tegendruk van de magere melk zijn geïntegreerd in de basisunit van de GEA Standomat. Voor alle melktoepassingen wordt de voedingsstroom naar de separator volledig bestuurd en bewaakt.

Wat is standaardisering?

Om melk met een bepaald vetgehalte te produceren in plaats van magere melk, moet een bepaald deel van de room weer in de magere melk worden gedoseerd. Deze procedure wordt standaardisering genoemd. Naast regeling van het room- of melkvetgehalte kunnen de units tevens voorzien in een proportionele dosering van additieven. Afroomseparatoren splitsen de binnenkomende volle melk in magere melk en room.

GEA Standomat standaardiseringsunit voor melk en wei

 

Bereken uw extra voordeel! Ontdek wat onze GEA Standomat MC plus-technologie op jaarbasis kan doen voor uw productierentabiliteit.

Huidige melkvetprijzen:

www.globaldairytrade.info/en/product-results/anhydrous-milk-fat/

www.milchwirtschaft.de/markt-und-statistik/notierung/  

*Berekeningen en prijzen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen enkele garantie

Oplossingzoeker

GEA standomat WC

Standomat WC

Dit model is speciaal ontworpen voor de regeling van weiroom. De dwarsdoorsneden zijn aangepast aan de zeer kleine roomstroom bij het afromen van wei. Een gedeeltelijke recirculatie van de room naar de voedingsstroom verkort de responstijd en maakt een snelle reactie mogelijk op variërende voedingsstroomsnelheden en fluctuerende vetgehalten van onbewerkte wei.

GEA standomat C

Standomat C

Voorziet in nauwkeurige regeling van het roomvetgehalte bij variërende voedingsstroomsnelheden. De productie is beperkt tot room en magere melk.

GEA standomat MC

Standomat MC

Ontworpen voor roomvetregeling en standaardisering. Hij produceert room, magere melk, gestandaardiseerde melk en volle melk.

GEA standomat MC plus

Standomat MC plus

Ontwikkeld voor roomvetregeling en standaardisering. Hij produceert room, magere melk, gestandaardiseerde melk en volle melk met een excellente accuratesse. In combinatie met de nieuwste generatie GEA IO, die een veilige, betrouwbare werking verzekert om de prestaties en beschikbaarheid van de centrifuge te maximaliseren, maakt een verbeterde kalibratie het standaardiseringsproces veel nauwkeuriger en ongevoelig voor tolerantie.

GEA standomat MCL

Standomat MCL

Behalve de functies van de GEA standomat MC heeft dit model ook de mogelijkheid om magere room met een laag vetgehalte < 28 % te produceren, bv. koffieroom met 10% vet. Deze unit maakt productie mogelijk van room, magere room, magere melk, gestandaardiseerde melk en volle melk.

GEA standomat MCFD

Standomat MCFD

Speciaal ontworpen voor de standaardisering van kaasmelk, gecondenseerde melk en melkpoeder. Behalve de functies van de GEA standomat MC kan deze machine het melkvet regelen in relatie tot de droge stof. De machine kan room, magere melk, gestandaardiseerde melk volgens een massa % of vet in droge stof en volle melk produceren.

GEA standomat MCA

Standomat MCA

Als aanvulling op de functies de GEA standomat MC is dosering van één extra vloeibare component, zoals room, eiwitconcentraat, lactoseconcentraat of vitamineoplossing inbegrepen. Zo kunnen er room, verrijkte magere melk, verrijkte gestandaardiseerde melk en verrijkte volle melk worden geproduceerd.

GEA standomat MCLA

Standomat MCLA

Deze versie is gebaseerd op het MCL-model. Als extra functie is dosering in de overeenkomende verhouding en volledige bijmenging van extra componenten mogelijk.

GEA standomat CMC

Standomat CMC

In het koudemelkproces regelt dit model bovendien het vetgehalte van de melk (standaardisering). Zo kunnen er room, magere melk, gestandaardiseerde melk en volle melk worden geproduceerd.

 

Modellen

Afhankelijk van de toepassing en de besturingstaak kunnen onze klanten uit de volgende standomat-modellen kiezen: 

 • standomat WC
  vetregeling voor weiroom
 • standomat C
  vetregeling voor room
 • standomat CB
  vetregeling voor room + volledige terugmenging (volle melk)
 • standomat MC vetregeling voor room + vetregeling voor melk
 • standomat MCL
  vetregeling voor room + magere room < 28 % + vetregeling voor melk
 • standomat MCFD
  vetregeling voor room + vetregeling in droge stof voor kaasmelk
 • standomat MCFP
  vetregeling voor room + regeling vet- tot eiwitverhouding voor melk
 • standomat MCA
  vetregeling voor room + vetregeling voor melk + dosering additieven
 • standomat MCLA
  regulering vetgehalte room (ook < 28 %) + regulering vetgehalte melk + dosering additieven
 • standomat CMC
  regulering vetgehalte room + regulering vetgehalte melk

De bovengenoemde versies beschrijven slechts enkele van de beschikbare mogelijkheden. Voor individuele toepassingen biedt GEA oplossingen op maat van de klant.

Technische gegevens GEA standomat

WCCMCMC plusMCLMCFDMCAMCLACMC
Min. capaciteit5000 l/u5000 l/u5000 l/u5000 l/u5000 l/u5000 l/u5000 l/u5000 l/u20.000 l/u
max.60.000 l/u70.000 l/u70.000 l/u70.000 l/u70.000 l/u70.000 l/u70.000 l/u70.000 l/u50.000 l/u
Afmetingen in mm (L x B x H)(assemblage op locatie)(assemblage op locatie)ca. 1500 x 1100 x 2050ca. 1500 x 1100 x 2050ca. 1500 x 1100 x 2050ca. 1500 x 1100 x 2050ca. 1500 x 1100 x 2050ca. 1500 x 1100 x 2050ca. 1500 x 1100 x 2050
Roomvetgehalte
Roomvet < 28%---
--
-
Volle melk-


Melkstandaardisering-
• • • • • • 
Standaardisering
Vet in droge stof
----
---
Additiefdosering------

Roomvet min.15%25%25%25%10%25%25%10%25%
max.30%45%45%45%45%45%45%45%45%
Gestand. vet min.--0,5%0,5%0,5%0,5%0,5%0,5%0,5%
max.Volle melk -0,2%Volle melk -0,2%Volle melk -0,2%Volle melk -0,2%Volle melk -0,2%Volle melk -0,2%Volle melk -0,2%
Additief min.------0,5%*0,5%*-
max.5,0%*5,0%*
*van de voedingsstroom / • standaard inbegrepen

Melkstandaardiseringsproces

Procedure met warme melk

Een hoge prestatie van het besturingssysteem vereist een stationaire werking van het systeem met stabiele procescondities. Het systeem is gekalibreerd in overeenstemming met laboratoriumtests, die kunnen worden uitgevoerd met verschillende analytische methodes. Verificatie dient dan ook te worden uitgevoerd met dezelfde methodes. De nauwkeurigheid van deze verschillende methodes moet in overweging worden genomen bij het interpreteren van de resultaten. 

Het maximale vetgehalte voor standaardisering ligt 0,2% onder het vetgehalte van de ingevoerde volle melk. De afwijking vanaf het instelpunt voor het vetgehalte van room is +/- 0,2 %. Voor het standaardiseren van melk ligt deze afwijking op een lijn met 0,05 % net na de besturingsunit en 0,025 % na een buffertank.

Procedure met koude melk

Het standaardiseren van koude melk maakt een vetgehalte in de melk mogelijk van 0,5 – 4,2 %, waarbij de rauwe melkinhoud ten minste 0,2 % boven het vetgehalte van de gestandaardiseerde melk moet liggen. De standaardafwijking ligt rond +/- 0,04 %. De room kan worden gestandaardiseerd tot een vetgehalte van maximaal 40 %. De controleafwijking is hier +/- 0,4 %.

Gedeeltelijke homogenisering

Homogenisator van de Ariete-serie

De modellen MC, MCL, MCFD en MCA kunnen worden voorbereid voor gedeeltelijke homogenisering van gestandaardiseerde of volle melk. Hierbij kan een goed homogenisatie-effect worden bereikt met een homogenisator van 1/3 van de totale capaciteit.

Reiniging

De automatische reiniging van deGEA Standomat wordt uitgevoerd door de CIP van de separator. Optioneel kunnen de aansluitkleppen voor een afzonderlijke CIP van de extra roomlijn worden geïntegreerd in de unit. De doseerlijn van additieven van destandomatMCA wordt in ieder geval in een afzonderlijke cyclus gereinigd.

 

Compacte unit

De modellen WC en C hebben geen rek nodig; de individuele onderdelen worden ter plekke in de aansluitlijnen van de separator gemonteerd. De modellen CB, MC, MCL, MCFD en MCA worden vooraf gemonteerd als een compacte unit in een roestvrijstalen rek. De besturingskast en de impulsbox worden op het rek gemonteerd. Alle interne elektrische en pneumatische aansluitingen zijn geïnstalleerd. Elke unit wordt vóór verzending getest.

Besturing

GEA IO bedieningsscherm

GEAIOis de nieuwe generatie bedieningspanelen voor alle GEA separator- en decanter-toepassingen, gefocust op intuïtieve handling, efficiënte processen en betrouwbare werking.

Besturingsfuncties

Logische navigatie zonder redundante informatie maakt gebruiksvriendelijke werking en veilige bewaking van alle centrifugefuncties mogelijk. GEAIOkan worden gebruikt als individuele controller of via optionele buscommunicatie.

Machinesupervisie

Alle benodigde gegevens worden voortdurend bewaakt en geanalyseerd op de achtergrond door het systeem. GEAIOlevert continu betrouwbare informatie (bv. snelheid, temperatuur, trillingen, etc.), waardoor de operator van de installatie actie kan ondernemen indien nodig.

Bewaking en besturing van de GEAstandomat

Alle functies die nodig zijn voor betrouwbare, accurate standaardisering zoals dichtheidsmeting, flowmeting, dosering, etc. worden bewaakt en nauwkeurig bestuurd door GEAIO.

GEAIO-assistentie

Een van de innovaties van het GEAIO-besturingssysteem is de gemakkelijke gebruikersinterface. Assistentiesystemen met de focus op eenvoud en bruikbaarheid zijn geïntegreerd of zijn als optie beschikbaar.