Voedselverwerkingsapparatuur Standaardiseringsunit GEA standomat voor roomvet of melkvet

Overzicht

De GEA standomat is ontworpen voor een continue standaardisering van roomvet of melkvet in combinatie met het scheidingsproces. Afroomseparatoren splitsen de binnenkomende volle melk in magere melk en room. Indien melk met een gedefinieerd vetgehalte wordt geproduceerd in plaats van magere melk dan wordt een bepaald gedeelte van de room terug gedoseerd in de magere melk. Deze procedure wordt standaardisering genoemd. Naast regeling van het room- of melkvetgehalte kunnen de units tevens voorzien in een proportionele dosering van additieven.

Besturingssysteem

In alle modellen wordt het roomvetgehalte bepaald via een dichtingsmeting in een massa flowmeter. De roomvetregeling wordt beïnvloed door de variatie van de roomstroom. Besturingsprocedures die zijn aangepast aan de verschillende werkingscondities (opstarten, productie, schaalafvoer, uitschakelen) houden de specifieke vereisten van de separator in acht. 

Voor standaardisering wordt een gedeelte van de roomstroom bestuurd via een inductieve flowmeter en terug gedoseerd in de magere melk. De besturingsonderdelen voor de tegendruk van de magere melk zijn geïntegreerd in de basisunit van de standomat. Voor alle melktoepassingen wordt een controlesignaal geleverd voor de invoerstroom naar de separator.

Procedure met warme melk

Een hoge prestatie van het besturingssysteem vereist een stationaire werking van het systeem met stabiele procescondities. Het systeem is gekalibreerd in overeenstemming met laboratoriumtests, die kunnen worden uitgevoerd met verschillende analytische methodes. Verificatie dient dan ook te worden uitgevoerd met dezelfde methodes. De nauwkeurigheid van deze verschillende methodes moet in overweging worden genomen bij het interpreteren van de resultaten.

Het maximale vetgehalte voor standaardisering ligt 0,2% onder het vetgehalte van de ingevoerde volle melk. De afwijking vanaf het instelpunt voor het vetgehalte van room is +/- 0,2 %. Voor het standaardiseren van melk ligt deze afwijking op een lijn met 0,05 % net na de besturingsunit en 0,025 % na een buffertank.

Procedure met koude melk

Het standaardiseren van koude melk maakt een vetgehalte in de melk mogelijk van 0,5 – 4,2 %, waarbij de rauwe melkinhoud ten minste 0,2 % boven het vetgehalte van de gestandaardiseerde melk moet liggen. De standaardafwijking ligt rond +/- 0,04 %. De room kan worden gestandaardiseerd tot een vetgehalte van maximaal 40 %. De controleafwijking is hier +/- 0,4 %.

Modellen

Afhankelijk van de toepassing en de besturingstaak kunnen onze klanten uit de volgende standomat-modellen kiezen: 

 • standomat WC
  vetregeling voor weiroom
 • standomat C
  vetregeling voor room
 • standomat CB
  vetregeling voor room + volledige terugmenging (volle melk)
 • standomat MC vetregeling voor room + vetregeling voor melk
 • standomat MCL
  vetregeling voor room + magere room < 28 % + vetregeling voor melk
 • standomat MCFD
  vetregeling voor room + vet in droge stof voor kaasmelk
 • standomat MCFP
  vetregeling voor room + regeling vet- tot eiwitverhouding voor melk
 • standomat MCA
  vetregeling voor room + vetregeling voor melk + dosering additieven
 • standomat MCLA
  regulering vetgehalte room (ook < 28 %) + regulering vetgehalte melk + dosering additieven
 • standomat CMC
  regulering vetgehalte room + regulering vetgehalte melk

Voor de hierboven genoemde versies worden slechts enkele van de beschikbare mogelijkheden beschreven. Voor individuele toepassingen biedt GEA toegespitste oplossingen voor de klant.

Waarmee kunnen we u helpen?

Aanverwante serviceproducten

GEA Service

GEA CMAG™

Verbeterde meting van stroomsnelheid en volume. Completeer uw geautomatiseerde productiesystemen met innovatieve meting om receptuurcontrole te verbeteren, risico's tot een minimum te beperken en het gebruik van hulpbronnen te optimaliseren.

Meer over GEA Service

Gedeeltelijke homogenisering

De modellen MC, MCL, MCFD en MCA kunnen worden voorbereid voor gedeeltelijke homogenisering van gestandaardiseerde of volle melk. Hierbij kan een goed homogenisatie-effect worden bereikt met een homogenisator van 1/3 van de totale capaciteit.

Reiniging

De automatische reiniging van de standomat wordt uitgevoerd door de CIP van de separator. Optioneel kunnen de aansluitkleppen voor een afzonderlijke CIP van de extra roomlijn worden geïntegreerd in de unit. De doseerlijn van additieven van de standomat MCA wordt in ieder geval in een afzonderlijke cyclus gereinigd.

Besturingssysteem

Voor automatisering en visualisatie van het standaardiseringssysteem wordt een SCU 8-besturingsunit gebruikt. Deze is uitgerust met een monochroom grafisch display van 6 inch en een alfanumeriek membraantoetsenbord. Op het display wordt de werkelijke werkingsstatus met de activeringsstatus weergegeven en alle gemeten analoge waarden. Voor elk besturingscircuit worden het huidige instelpunt, de werkelijke waarde en de controlewaarde getoond en tevens een trendcurve met de dynamische prestatie.

Besturingsparameters en grenswaarden zijn beveiligd met een wachtwoord om ongeautoriseerde wijzigingen tegen te gaan. Kritieke condities triggeren alarmberichten die tevens in een logbestand worden opgeslagen. Alle pompen, kleppen en besturingskleppen kunnen handmatig worden bediend via de besturingsunit. In combinatie met een nieuwe machine kunnen deze functies worden geïntegreerd in de besturingsunit van de separator. Anders is de standomat uitgerust met een afzonderlijke besturingsunit die via digitale I / Os of Profibus DP communiceert met de separatorbesturing.

Compacte unit

De modellen WC en C hebben geen rek nodig; de individuele onderdelen worden ter plekke in de aansluitlijnen van de separator gemonteerd. De modellen CB, MC, MCL, MCFD en MCA worden vooraf gemonteerd als een compacte unit in een roestvrijstalen rek. De besturingskast en de impulsbox worden op het rek gemonteerd. Alle interne elektrische en pneumatische aansluitingen zijn geïnstalleerd. Elke unit wordt vóór verzending getest.

Capaciteit

Van 5000 l/u tot 70.000 l/u