Regulatietank

Het perfecte apparaat voor het verwerken van dikkere mest waarbij voorafgaand aan het persen geen ontwateringsbehandeling nodig is.

De regulatietank bestaat uit een groot reservoir dat inkomende mest opslaat en de XPress via een natuurlijke toevoer van een constante doorstroomsnelheid voorziet.

Belangrijkste kenmerken

Regulator Tank
  • De snelheid van het separatieproces kan worden geregeld door afstelling van de vloeistofniveauschakelaars in de tank.
  • Overtollige inkomende mest wordt teruggevoerd in de opvangput door middel van een overloopafvoer.
  • Voorkomt dat grote en/of vreemde voorwerpen in de XPress terechtkomen.
  • De niveauschakelaars in de regulatietank verzenden signalen om de XPress te activeren of te stoppen als het mestniveau de schakelaar van het hoge niveau of de schakelaar van het lage niveau bereikt. Als de mest de schakelaar van het hoogste niveau bereikt, wordt de mestpomp die voor de toevoer van het systeem zorgt gestopt.
  • Toevoer en afvoer van 6" (152 mm).
  • Schuin aflopende bodem en schuifklep van 152 mm om de tank indien nodig volledig te legen.
  • Verkrijgbaar in vijf verschillende rollenpersconfiguraties.
Algemene informatie
 
!

Please note that this is a global webpage. For more information on the availability of this product in your country please reach out to your local GEA dealer.

Zoek een dealer