Verdampingstechnologie Verdamper met natuurlijke circulatie

Verticale shell-and-tube warmtewisselaar met korte buislengte, met laterale separator aan de bovenkant.

Werking

De te concentreren vloeistof wordt vanaf de bodem toegevoerd en gaat omhoog naar de bovenkant van de verwarmingsbuizen volgens het principe van de "mammoetpomp" of "rising film".

Door de externe verwarming van de buizen begint de vloeistoflaag op de binnenwanden van de buizen te koken, waarbij damp vrijkomt. De vloeistof wordt naar de bovenkant van de buizen gevoerd door de opwaartse beweging van de gevormde dampen. De vloeistof wordt gescheiden van de dampen in de benedenstroomse separator en stroomt door een circulatieleiding terug in de verdamper, waardoor een stabiele en gelijkmatige circulatie verzekerd wordt.

Hoe groter het temperatuurverschil tussen de verwarmingskamer en de kookkamer, hoe groter de verdampingsintensiteit en de vloeistofcirculatie- en warmteoverdrachtssnelheden.

Omdat de kookkamer van de circulatieverdamper onderverdeeld is in verschillende aparte kamers, elk met zijn eigen vloeistofcirculatiesysteem, kan het verwarmingsoppervlak dat nodig is voor hoge eindconcentraties aanzienlijk verkleind worden in vergelijking met een ongedeeld systeem met dezelfde verdampingssnelheid.

De eindconcentratie wordt pas bereikt in de laatste kamer. In de andere kamers is de warmteoverdracht aanzienlijk hoger door de lagere viscositeiten en kookpuntverhogingen.

 

Bijzondere kenmerken

Snelle opstart en grote specifieke capaciteit - Het vloeistofgehalte van de verdamper is zeer laag door de relatief korte lengte en kleine diameter van de verwarmingsbuizen (1-3 m).

Toepassingsgebieden

  • Voor de verdamping van producten die niet gevoelig zijn voor hoge temperaturen, waarbij grote verdampingsratio's vereist zijn.
  • Voor producten met een hoge neiging tot vervuiling en voor niet-newtoniaanse producten, waarbij de schijnbare viscositeit gereduceerd kan worden door de hoge snelheden.
  • De circulatieverdamper met onderverdeelde kookkamer en separator aan de bovenkant kan gebruikt worden als een hoge concentrator.