Gasscrubbertechnologie Heetgasblussystemen

Verticaal staande gasscrubberbuis met gasingang van boven en radiaal/tangentieel gerangschikte nozzles op de buis onder de gasingang.

Gewoonlijk in combinatie met een benedenstrooms geplaatste gasscrubber.

Werking

heetgas-blus-systemen-02-v2

Het blussen of snel koelen van heet gas wordt gedaan met water, dat in overvloedige mate wordt geïnjecteerd, zodat door de verdamping van water in het hete afvoergas dit wordt afgekoeld. De thermische balans tussen gas en vloeistof (water) wordt gekenmerkt door de zogenaamde koellimiettemperatuur. Het niveau van de koellimiettemperatuur is afhankelijk van het watergehalte van het hete afvalgas en de gastemperatuur bij de ingang in het blussysteem. 

Het evenwicht wordt bereikt in de apparatuur binnen een afstand van ongeveer 1 m. 

Om het apparaat te beschermen tegen de hete afvalgassen, wordt wasvloeistof tangentieel geïnjecteerd in de ingang naar het heetgasblussysteem, zodat er zich een vloeistoflaagje afzet op de tankwand. Het vloeistoflaagje beschermt de wasbuis tegen de hoge gastemperatuur en voorkomt dat vaste stoffen aankoeken of blijven kleven aan de binnenkant van de buis. De gasstromen in het midden van de buis worden gekoeld door vloeistof die gelijkmatig verdeeld wordt via een vloeistofzeef over de totale dwarsdoorsnede van de buis, via platte jet-nozzles rond de omtrek. In het geval van een storing moet een noodwatersysteem de nozzle-systemen van water voorzien voor de productie van de vloeistoflaag en het blussen van het gas, om apparatuur verderop in het proces te beschermen tegen thermische beschadiging. 

Over het algemeen wordt het blussen verlengd door nog een sproeinozzle-niveau, dat onder het nozzle-niveau van het blussysteem ligt, zodat de chemische absorptie van schadelijke gassen en/of een deeltjesseparatie kunnen worden bewerkstelligd, op dezelfde manier als bij de straalgasscrubber. Onafhankelijk werkende noodwatersystemen beveiligen het complex daarnaast tegen thermische beschadiging in het geval van een storing van de vloeistoftaak. 

Ons heetgasblussysteem kan gecombineerd worden met al onze gasscrubbers. 

 

Speciale kenmerken

 • Blusfunctie is direct beschikbaar (geen stilstandtijd)
 • Zonder drukverlies
 • Geschikt voor zeer corrosieve media
 • Hoge operationele betrouwbaarheid, ongevoelig voor vuil
 • Kan gecombineerd worden met andere typen gasscrubbers
 • Onderhoudsarm en lage onderhoudskosten
 • Gebruik van goedkopere materialen mogelijk
 • Verkrijgbaar in alle materialen
 • Compact ontwerp
 • Gematigd deelbelastingsgedrag

Toepassingen

 • Capaciteit tot 200.000 m³/u afvalgas
 • Blussen van hete afvalgassen met een inlaattemperatuur tot 1300°C