Voor hogere alfazuurgehalten HOPSTAR™ Iso Hop-technologie

Efficiënte behandelmethoden

Voor hogere alfazuurgehalten en tegelijkertijd aanzienlijk lagere energie-uitgaven voor het koken van wort. GEA heeft een innovatieve methode ontwikkeld voor het efficiënte gebruik van hopextract. Voor een industriële toepassing van deze methode is ook een homogenisator geïntegreerd die goed bekend is en zich al bewezen heeft in bv. de melkverwerkingssector.

Innovatieve hoptechnologie

De procesapparatuur HOPSTAR™ Iso is voornamelijk ontwikkeld voor het gebruik van hopextract, maar met een geringe aanpassing van het proces is het ook mogelijk een mengsel van hop-pellets en hopextract te verwerken. Op de methode én op de apparatuur is patent aangevraagd.

De technische basisprincipes voor hogere alfazuurgehalten zijn de reductie van de druppelgrootte in de hopextractsuspensie en de isomerisatie van de suspensie onder gecontroleerde procesomstandigheden, parallel aan het gebruikelijke koken van wort. De dosering van de geïsomeriseerde hopextractsuspensie kan gebeuren tegen het einde van het kookproces van wort in de ketel, of onafhankelijk hiervan vlak voor de wortkoeler in het hete wort.

Indrukwekkende resultaten

Resultaten van grootschalige proeven met een verlaging van de alfazuurdosering met 30% gaven een sensorisch intensere, maar harmonieuzere bitterheid van het bier aan dan dat van de partij bier die op de standaardmanier geproduceerd was met toevoeging van het totale hopextract in de wortketel.

De analytische resultaten van de bitterheidunits toonden een vergelijkbaar niveau aan in beide bieren. De indicatorstof voor het hopoliegehalte, linalool, is beduidend hoger (factor 3 – 5) in bieren met toevoeging van geïsomeriseerde hopextractsuspensie dan bij normaal gehopt bier.

Als het mogelijk is om bier te brouwen buiten de bepalingen van de (Duitse) voorlopige bierwet, kan het gehalte geïsomeriseerde alfazuren zelfs nog verder worden verhoogd door procesgerelateerde aanpassing van de pH-waarde in de hopextractsuspensie volgens de drinkwaterverordening.

De beschreven technologie ondersteunt klanten in de brouwindustrie om de doelstellingen te bereiken die door de politiek zijn gedefinieerd voorde implementatie van energie-efficiënte processen voor bierproductie, en draagt bij aan de vermindering van CO2-uitstoot.

Efficiënte verwerking voor hogere opbrengsten – Conclusie

De investering in de he HOPSTAR™ Iso-apparatuur voor homogenisatie en isomerisatie van hopextractsuspensie wordt gekenmerkt door het efficiënte, duurzame gebruik van hop, in het bijzonder de alfazuren. Met een mogelijke verlaging met 30% van de hoeveelheid hop, kan elke brouwer gemakkelijk vaststellen in hoeverre zijn jaarlijkse aanschafkosten van hop kunnen worden teruggebracht.

Bovendien kan, voor wat betreft de energie-uitgaven voor het koken van wort, tot 50% worden bespaard op de vereiste warmte.

Door deze technologie te gebruiken wordt voldaan aan de eisen inzake de toepassing van energie-efficiënte en duurzame productieprocessen om de doelstellingen van het milieubeleid van de EU te bereiken.

Waarmee kunnen we u helpen?

Aanverwante serviceproducten

Meer over GEA Service