Het revolutionaire systeem ECO-FERM™ Geoptimaliseerde bierfermentatie

Meer capaciteit aan fermentatieruimte zonder het tankvolume te vergroten

Met ECO-FERM™ heeft GEA een systeem ontwikkeld dat het proces optimaliseert en de fermentatietijd reduceert door de natuurlijke convectieprocessen gedurende de fermentatie te ondersteunen. Hierdoor zijn belangrijke tijdsbesparingen mogelijk zonder dat de bierkwaliteit wordt aangetast.

Geoptimaliseerde kwaliteit en hogere capaciteit in de fermentatiekelder

ECO-FERM™ is het revolutionaire systeem voor vriendelijke straalmenging in fermentatietanks. Een mengorgaan zonder beweegbare delen verzekert een stabiele ondersteuning van de natuurlijke luchtbellenkolom in de tank, die resulteert in de vorming van CO2 gedurende fermentatie. Er worden dus veel meer actieve gistcellen in suspensie gehouden, de conversieprocessen tijdens de fermentatie worden versneld en de temperatuurhomogeniteit in de fermentatietank wordt aanzienlijk verhoogd.

Het verkorten van de fermentatietijd door ondersteuning van de natuurlijke convectie met ECO-FERM™ biedt talrijke voordelen:

  • Kortere fermentatie- en rijpingstijd; de totale bezettingstijd van een tank wordt dus met tot 25% gereduceerd
  • Consistent hoge eindvergistingsgraden
  • Gelijkmatigheid van de fermentatie betekent een betere planning van de tankbezetting
  • Homogene temperatuurverdeling in de fermentatietank tijdens warme rijping en afkoeling
  • Verbeterde gistvitaliteit dankzij minder sedimentvorming in de tankconus
  • Constant hoge bierkwaliteit en onveranderd smaakprofiel
  • Meer fermentatiecapaciteit met hetzelfde aantal tanks
 

Contactinformatie

Waarmee kunnen we u helpen?