Kristallisatietechnologie Geforceerde circulatie-kristallisators

FC-kristallisators in de chemische industrie

De geforceerde circulatie-kristallisator (FC) is het meestgebruikte type kristallisator in de industrie

FC-kristallisators

Oxon NaCl FC

De gemiddelde FC-kristallisator verdampt vloeistof, waardoor oververzadiging in de procesvloeistof toeneemt en kristallisatie optreedt. De meeste gewone FC-systemen werken onder vacuüm, of met een lichte bovendruk.
De FC bestaat uit vier basisonderdelen: het kristallisatievat, dat het grootste deel van het volume levert dat nodig is voor de vereisten met betrekking tot de verblijftijd, de circulatiepomp, die de mengenergie levert, de warmtewisselaar, die energie levert aan de kristallisator (in een gebruikelijke verdampingskristallisatie-installatie), en de vacuümapparatuur, die de dampen die gegenereerd worden in de kristallisator verwerkt. Slurry uit het kristallisatievat wordt gecirculeerd via propstroming, door de warmtewisselaar heen en weer teruggevoerd naar het kristallisatievat, waar de oververzadiging wordt opgeheven door neerslag van materiaal op de kristallen in de slurry. De oververzadiging is gecontroleerd door voldoende circulatiecapaciteit, zodat spontane kiemvorming wordt vermeden.

De verdampte oplossing wordt naar het vacuümsysteem geleid, waar ze gecondenseerd en afgevoerd wordt. 

 

De FC-kristallisator wordt gebruikt voor algemene, eenvoudige kristallisatietoepassingen, waarbij kristallen met grote afmetingen niet vereist zijn. Het FC-ontwerp probeert de kristalgrootte te beschermen tegen verkleining door de kristallisatoromgeving, maar heeft geen functies om de kristalgrootte actief te vergroten.

Contactinformatie

Waarmee kunnen we u helpen?