Menu

Volledig geïntegreerde bewaking van zuurstofgehalte en lekken

GEA LeakCheck & OxyCheck

Bespaar tijd en zorg er met de automatische restzuurstofmeting- en lekdetectiesystemen voor dieptrekkers voor dat alle MAP-verpakkingen die u produceert 100% perfect zijn. De magie? Een sensorspot waarmee testen mogelijk is zonder de verpakking te beschadigen.

GEA OxyCheck MAP-verpakking

Afvalvrije restzuurstof- en lektesten voor vorm-vul-sealsystemen

Tot op vandaag werden onjuiste O2-gehalten en lekken in voedselverpakkingen opgespoord door steekproefsgewijze controle. Producten die niet aan de specificaties voldeden werden weggegooid, omdat de detectiesystemen destructief waren. De GEA LeakCheck en OxyCheck-units analyseren een fluorescente sensorspot in de deksels van MAP-verpakkingen en helpen fabrikanten zo om geen voedsel, verpakkingsmateriaal en de tijd meer te verspillen. Verpakkingen met onjuiste zuurstofgehalten of lekken kunnen vervolgens automatisch worden afgekeurd met een CombiPick-sorteer- en convergeersysteem van verpakkingen.

Belangrijkste toepassingen

De GEA LeakCheck en OxyCheck is een inline kwaliteitscontrolesysteem dat kan worden opgenomen in elke dieptrekker. Het systeem controleert het zuurstofgehalte (O2) van alle MAP-verpakkingen en identificeert lekken na het vorm-vul-sealproces, zodat de houdbaarheid van het product wordt gewaarborgd. 

Meting van het zuurstofgehalte en lekdetectie op alle MAP-verpakkingen zonder verspilling

  • Niet-destructieve techniek gebaseerd op een fluorescente sensorspot die is aangebracht aan de binnenkant van verpakkingsdeksels
  • De lasnaden en folie van MAP-verpakkingen blijven intact, zodat grote hoeveelheden folie en voedingsproduct worden bespaard

Aanzienlijke tijdsbesparingen dankzij het geautomatiseerde restzuurstofmeting-/lekinspectieproces

  • Geen handmatige meting meer van het restzuurstofgehalte of lekdetectie op MAP-verpakkingen, en geen visuele inspecties
  • Automatische afkeuring van verpakkingen die niet aan de eisen voldoen
  • Er gaat geen tijd verloren met het zoeken naar het moment waarop de eerste verpakking niet meer voldeed aan de specificaties

Geen negatieve impact op de productiecapaciteit

  • Het zuurstof- en lektestproces voert producten net zo snel door als krachtige dieptrekkers als de GEA PowerPak

Verhoogde voedselveiligheid van werkelijk iedere verpakking van het hele productievolume

  • Alle MAP-verpakkingen worden getest in plaats van steekproefsgewijze controle (gewoonlijk < 1%)
  • 100% procesbewaking 
  • Absoluut nauwkeurig systeem, zonder kans op menselijke fouten

Geavanceerde technologie

Verificatie van het zuurstofgehalte en de gaafheid van MAP-verpakkingen

De eerste meting van het O2-gehalte wordt gedaan door een GEA OxyCheck-sensor vlak na het punt waar de voedselverpakkingen het sealstation van de dieptrekker verlaten. Verderop voert de GEA LeakCheck-unit een stresstest uit door druk uit te oefen op alle verpakkingen. Hierna wordt het O2-gehalte opnieuw getest met een tweede zuurstoftest. Als dit een ander resultaat oplevert, wijst dat op een lek in de betreffende verpakking.

Geautomatiseerde sortering

Verpakkingen die niet aan de specificaties voldoen worden automatisch afgekeurd en weggevoerd door een selector van enkele pakken, bijvoorbeeld de GEA CombiPick. De automatisering van de detectie- en sorteerprocessen houdt de vorm-vul-sealmachine ook aan het draaien wanneer er defecte voedselverpakkingen in de lijn worden aangetroffen.

Unieke sensorspot-technologie

GEA LeakCheck

De GEA OxyCheck gebruikt de fluorescente eigenschappen van een speciaal materiaal dat in de vorm van een vlek is aangebracht aan de binnenkant van de gebruikte dekselfolie. De optische sensoren van de GEA OxyCheck die op de dieptrekker zijn gemonteerd, projecteren licht op de sensorspots en meten de golflengte van het fluorescerende licht uit het materiaal, om nauwkeurig de O2-waarde te bepalen.

's Werelds eerste niet-destructieve kwaliteitsborgingssysteem voor MAP

In principe is het GEA LeakCheck en OxyCheck-systeem op de dieptrekker geïnstalleerd

Werkingsprincipe van de GEA LeakCheck

Het inspectiesysteem bestaat uit vier elementen: de OxyCheck sensorspots aan de binnenkant van de dekselfolie, twee restzuurstofmeters, een stressunit en een interface naar de bedieningen van de dieptrekker.

Bovenfolie voor deksels waarop al OxyCheck-sensorspots zijn aangebracht

Wanneer de bovenfolie op de GEA PowerPak PLUS of PowerPak wordt geplaatst, bevat zij al de OxyCheck-sensorspots die op de binnenkant van de folie zijn afgedrukt als onderdeel van elk dekselsegment.

Eerste GEA OxyCheck restzuurstofmeter

De eerste GEA OxyCheck-lichtsensor zit vlak na de sealing. Hij kruist over de lijnen van de voedselverpakkingen om de golven te analyseren die worden weerkaatst door de fluorescente OxyCheck-sensorspots aan de binnenkant van de deksels van de gesealde verpakkingen. De gegevens worden naar het centrale bedieningspaneel van de dieptrekker gezonden.

GEA stressunit

Stressunit voor GEA LeackCheck

Nadat de eerste O2-meting heeft plaatsgevonden, worden alle pakken overgebracht naar een stressunit waar verschillende krachten op de verpakkingen worden uitgeoefend. In het geval van lekken verandert het inwendige restzuurstofgehalte van het pak. 

GEA LeakCheck lekdetectie-unit

De tweede GEA OxyCheck-lichtsensorunit zit vlak na de stressunit, zodat de zuurstofgehalten kunnen worden vergeleken. Ook nu worden de gegevens verzonden naar de besturingen van de dieptrekker.

Bedieningspaneel

Zou de tweede serie metingen niet overeenstemmen met de eerste, dan blijkt dit uit de gelijktijdige presentatie van de waarden naast elkaar op het bedieningspaneel. De verpakkingen met een verschillend restzuurstofgehalte of lek worden automatisch geïdentificeerd en verwerkt, waarna ze kunnen worden uitgesorteerd door een aansluitend pick-and-place-systeem.

De automatische pakselector en convergeermachine GEA CombiPick

Als krachtige combinatie van een betrouwbaar pick-and-place-systeem en een convergeermachine die zes banen samenvoegt tot één, is de GEA CombiPick een sterke eindelijntoepassing die tot 120 pakken per minuut verwerkt. Lege of defecte voedselverpakkingen vallen eenvoudig in een bak onder de transportband, terwijl de "goede" producten in een nette rij naar buiten komen aan de andere kant van de ruimtebesparende module

Aanverwante producten

Service producten

GEA Insights

Blijf op de hoogte van GEA’s innovaties en verhalen door u in te schrijven op nieuws van GEA.

Inschrijven

Wij zijn er om u te helpen! Met slechts een paar gegevens kunnen we uw vraag beantwoorden.

Stel uw vraag