Distillatietechnologie Fermentatieproces

Fermentatiesystemen voor hogere rendementen en zuiverheid

GEA levert planning, ontwerp en apparatuur voor grondstofbehandeling en fermentatielijnen. Het complete assortiment innovatieve processen op het gebied van de distillatietechnologie is daardoor leverbaar uit één enkele, betrouwbare bron.

GEA´s focus bij de toevoer van grondstoffen, voorbehandeling en de fermentatietoepassingen ligt op:

  • Innovatieve ontwerpen voor het fijnstampen 
  • Minimale kosten voor procesenzymen en -additieven
  • Unieke pioniersconcepten voor hergebruik van procesenergie 
  • Aanzienlijke reductie van bedrijfskosten door aparte gistverspreiding
  • Hoge vitaliteit van de gisten, resulterend in uitstekende omzettingssnelheden
  • Gelijkmatige temperatuurverdeling door middel van geoptimaliseerde mengtechnologieën, constructieve ontwerp- en procesprocedures
  • Economische terugwinning van restethanol uit uitlaatgassen 
  • Generatie van kwalitatief hoogwaardig CO2 uit afvalbehandeling als bijproduct met toegevoegde waarde
 

De deskundigheid van onze ingenieurs staat garant voor de hoogste betrouwbaarheid van het proces. Perfect aangepaste hygiënische ontwerpen en apparatuur zonder dode hoeken, een goede reinigbaarheid en draineerbaarheid zijn vanzelfsprekend.

De hoge graad van transparantie van het proces wordt bereikt door exacte vastlegging en validatie van invoer-, omzettings- en uitvoergegevens via ons ervaren procesregelingsontwerp.

Kortom, de deskundigheid en de innovatieve concepten van GEA maken het bedrijf een pionier op het gebied van moderne fermentatietechnologieën.