Energieoverdracht van het koken naar het verwarmen van wort Energieopslagsysteem - ESS

Meer efficiëntie met hitte met minder brandstof

Met de door GEA ontwikkelde energieopslagsystemen kan energie tijdens het koken van wort worden teruggewonnen, en beschikt men over een surplus aan energie bij de wortkoeler die kan worden gebruikt in de brouwinstallatie. Dit wordt bereikt door een condensor te gebruiken met een klassieke energieopslagtank, of met ons energieopslagsysteem 2.0, d.w.z. een open systeem dat eveneens het management van het surplus aan heet water faciliteert.

ESS Definitie

Wereldwijd wordt er meer dan 120 miljoen hectoliter bier per jaar geproduceerd met GEA’s energieopslagsystemen. Dit succes heeft twee redenen: de lage totale verdampingssnelheid in combinatie met koken bij atmosferische druk , en de efficiëntere energierecycling in de brouwinstallatie.

Calorimeters bij de condensor en de wortverwarmer maken een perfect management van de energieopslagsystemen mogelijk.

• Gegevens geregistreerd en gearchiveerd door het besturingssysteem
• Ad hoc informatie weergegeven op het scherm van de PLC
• Bedrijfstijd van de dampcondensor wordt weergegeven als een percentage van de totale kooktijd, als de verdampingssnelheid boven de normale waarde ligt

 

Contactinformatie

Waarmee kunnen we u helpen?