Drainage and maturation systems with auger

Drainage- en rijpingssystemen met vijzel

GEA biedt een veelzijdige portfolio van innovatieve geautomatiseerde drainage- en rijpingssystemen voor wrongel, die worden gebruikt bij de productie van diverse types kneedkaas. Zowel batch- als continue systemen zijn leverbaar, met capaciteiten tot 1.250 kg.

De DMC batchdrainage- en rijpingssystemen van GEA automatiseren die belangrijke proces in de productie van kneedkaas volledig. De betrouwbare, robuuste DMC-technologie kan wrongel produceren voor verschillende types kneedkaas, en verwerkt de wrongel op een zachte manier om kneden en downstream verwerking van de hoogste kwaliteit te garanderen.

De DMC batchsystemen zijn geïntegreerd met roterende coagulatiecilinders met instelbare snelheid om de wrongel te produceren, en met transportbanden om de gerijpte wrongel direct naar kneedmachines te transporteren.

DMC-systemen, bestaande uit een extern en een intern vat met geïntegreerde vijzel, maken de drainage van wei mogelijk via geperforeerd plaatstaal voor recuperatie in het onderste deel van het externe vat, waarna het naar een recuperatielijn wordt gestuurd. De wrongel kan gedurende een vooraf bepaalde tijd voor rijping worden bewaard in het vat. Tijdens het rijpingsproces kan de vijzel voorwaarts en achterwaarts worden geroteerd om de wrongel zachtjes te roeren. Aan het einde van de rijping beweegt de vijzel de wrongel naar het guillotine wrongelmes, om de wrongel te snijden en door te sturen naar de kneedmachines.

Kenmerken en opties:

Kenmerken en opties van DMC-systemen zijn:

  • vijzel van 600 mm, geschikt voor continue werking of met tussenpozen
  • elektronisch geregelde vijzelsnelheid met omvormer en sensor
  • vijzelsteun met gespoelde pakkingen, geregeld via magneetklep
 

Continu systeem

GEA biedt ook een continu drainage- en rijpingssysteem dat perfect is voor de productie van grote hoeveelheden van een bepaald type wrongel. Het continue systeem bestaat uit een rijpings- en transporttunnel voor wrongel met drainagekorven, waarbij de wrongel in of uit de wei kan rijpen. Een centrifugaalpomp stuurt de afgetapte wei naar de recuperatielijn met behulp van een centrifugaalpomp.

Na de rijping wordt de wrongel uit de korven gekiept in het onderste deel van de tunnel, waar de roterende vijzel van 500 mm de wrongel naar het guillotine-wrongelmes transporteert om de wrongel in vooraf bepaalde formaten te snijden, voordat deze via een transportbandsysteem naar de kneedmachines wordt getransporteerd.

Vijzels met Teflon-coating kunnen worden geleverd voor zowel batch- als continue drainage- en rijpingssystemen voor wrongel. Nauwkeurige besturing van de vijzelbeweging, transport van wrongel en retentietijd garandeert optimale rijping en kenmerken van de wrongel.

Alle drainage- en rijpingssystemen van GEA worden gebouwd met AISI 304 roestvrij staal en kunnen worden geleverd met geautomatiseerde CIP (cleaning-in-place) zodat ze voldoen aan de strengste voorschriften voor desinfectie en hygiëne. Bij geautomatiseerde reiniging hoeft er niet meer handmatig te worden gereinigd, wordt minder water verbruikt en is de stilstand minimaal.

PLC-besturing optimaliseert de automatisering en de werkparameters zodat er nog minder handmatige interventies nodig zijn. Continue en DMC-batchtechnologieën garanderen een nauwkeurige regeling van de temperatuur van de wrongel. Dubbelwandige mantels voor verwarming met heet water kunnen over de volledige lengte worden gebouwd, en er wordt ook een leidingsysteem geïnstalleerd om het product op te warmen of af te koelen door middel van sprinklers.

GEA bouwt de strengste veiligheidsnormen in al zijn systemen. De rijpings- en drainagetechnologieën voor wrongel omvatten mechanische barrières of nabijheidsschakelaars om gevarenzones te beschermen, en veiligheidsschakelaars garanderen dat de machines worden uitgeschakeld als de vereiste beschermingsmaatregelen niet zijn genomen.

GEA kan batch- en continue drainage- en rijpingssystemen voor wrongel configureren die passen in de installatie, beschikbare ruimte en nutsvoorzieningen. 

Contactinformatie

Waarmee kunnen we u helpen?