Vloeistofverwerkingsapparatuur Compacte melkpasteur MWA voor melk, room en wei

Overzicht

GEA heeft een lange traditie op het gebied van het leveren van hoogwaardige en zeer betrouwbare melkseparators aan zuivelbedrijven over de hele wereld. In navolging op marktverzoeken voor volledige systeemoplossingen hebben wij een serie vooraf gemonteerde en geteste compacte melkpasteurunits ontwikkeld met geïntegreerde afroomseparator en een capaciteit van 2000 l/uur tot 35.000 l/uur.

De pasteurisatielijn vormt het hart van elk zuivelbedrijf

Naast de warmtewisselaar is een belangrijk onderdeel van de pasteur de afroomseparator die de melk in room en magere melk scheidt en tegelijkertijd niet-melkdeeltjes elimineert.

Onze pasteurs worden gebruikt voor de productie van zeer veel zuivelproducten, zoals vloeibare melk (vol / gestandaardiseerd / mager), Rjashenka (hoog verhitte melk), kaasmelk, yoghurtmelk, kefir-melk, verse kaasmelk, slagroom, koffieroom, room voor smetana, crème fraîche, botercrème enzovoort.

Superieure kwaliteit

 • Afwerking van topkwaliteit
 • Zeer betrouwbare onderdelen
 • Afzonderlijke aanpassing aan eisen van de klant met modulaire opties
 • Volledig CIP-compatibel

Voordelen van de compacte unit

 • Volledige oplossing in een bron
 • Minimale interfaces
 • Nauwkeurige interfacedefinitie
 • Vooraf geteste unit
 • Eenvoudige integratie in handmatige of automatische omgeving
 • Minimaleinstallatie-eisen
 • Minimale eisen voor inbedrijfstelling

Voordelen voor de klant

 • Volledige procesoplossing in een bron
 • Laag energieverbruik door hoge warmteterugwinning
 • Fabricagestandaard in overeenstemming met ISO 9001
 • Eén besturingssysteem voor separator en pasteur
 • Winstgevende werking met betrouwbare procesmodules

 

Melkpasteurisatielijn

Het basisontwerp van de melkpasteurunit voorziet in een kortdurend verwarmingsproces met geïntegreerde melkreiniging en afroming. Koude rauwe melk uit de opslagtank wordt in een balanstank gevoerd en in het eerste verwarmingsgedeelte gepompt.

Bij een temperatuur van ongeveer 55 °C wordt de melk in de separator gevoerd waar deze wordt gescheiden in magere melk en room. De roomconcentratie is instelbaar van 28 tot 45 procent.

In de separator wordt de melk gereinigd van niet-melkdeeltjes via centrifugaalkracht. De GEA eco-room is zelfreinigend en beschikt over een periodieke ontlading van de afgescheiden vaste deeltjes.

Room wordt met een temperatuur van ongeveer 55 °C aan een koeler of een tussenopslag afgeleverd. Vóór verder gebruik moet de room afzonderlijk worden gepasteuriseerd. 

Hierna wordt de magere melk verder verwarmd tot 74 °C en op deze temperatuur gedurende 15 sec. vastgehouden in een buis. De pasteurisatietemperatuur wordt continu bewaakt en geregistreerd. Een automatische schakelklep aan het einde van de buis laat onvoldoende gepasteuriseerde melk terugstromen in de balanstank in het geval de temperatuur onder de limiet valt. 

Vervolgens wordt de melk in het regeneratieve koelgedeelte gevoerd om de inkomende rauwe melk te verwarmen. Een terugwinning van 92 procent van de warmte-energie verlaagt de energiebehoefte van de unit tot een minimum. Ten slotte wordt de melk afgekoeld met ijswater tot een opslagtemperatuur van 4 °C - 8 °C.

Contactinformatie

Waarmee kunnen we u helpen?

Opties melkpasteur

Er kan, naar gelang de productievereisten, een groot bereik aan opties aan de basisprocesunit worden toegevoegd.

Zuiveringsinstallatie voor bacteriën

Om warmtebestendige sporen, die van vitaal belang kunnen zijn in gepasteuriseerde melk, te verminderen, kan een zuiveringsinstallatie voor bacteriën worden geïntegreerd. Dit wordt aanbevolen voor de productie van kaas met een gering nitraatgehalte.

Standaardisering

Vaak is, in plaats van volledige afroming, een aanpassing van een gedefinieerd vetgehalte onder het vetgehalte van de rauwe melk vereist. Dit wordt bereikt door een gedeeltelijke terugvoer van room in de magere melk. Optioneel is handmatige gestandaardiseerde apparatuur of de goed bevonden volledig automatische GEA standomat beschikbaar.

Ontluchter

In sommige gevallen is een ontluchter nodig om de melk te deodoriseren.

Homogenisator

Een hogedruk homogenisator voorziet in een formaatverkleining en gelijkmatige verspreiding van vetbolletjes en toegevoegde poederdeeltjes om sedimentatie of afroming tijdens opslag te voorkomen.

Hoge verhitting

Naar gelang de productfilosofie van de klant kan de bacteriologische status van de gepasteuriseerde melk worden verbeterd door de pasteurisatietemperatuur te verhogen. Dit is een van vele maatregelen om de houdbaarheid van het eindproduct te verhogen.

Verlengde vasthoudtijd

Een gelijksoortig aanvullend effect wordt verkregen door de vasthoudtijd te verlengen. Bovendien vereisen bepaalde producten deze sterke verhitting om een wijziging van de chemische structuur van de melk te verkrijgen. Het wordt meestal gebruikt voor het verwerken van yoghurtmelk.

 

Differentiële drukregeling

De Europese zuivelwetgeving vereist een veiligheidsfunctie tegen een mogelijke besmetting van gepasteuriseerde door ongepasteuriseerde melk in het geval van een plaatbreuk in de warmtewisselaar. Dit kan worden gegarandeerd door een hogere temperatuur te handhaven aan de zijde van de gepasteuriseerde melk door middel van een boosterpomp en een constante drukklep.

Naverwarming

Als de gepasteuriseerde melk verder wordt verwerkt door fermentatie kan er een verhoogde uitlaattemperatuur 27 °C – 40 °C van worden vereist. In dat geval kan het koelingsgedeelte met ijswater gebruikt worden voor koeling of verwarming. Deze optie wordt aanbevolen voor de productie van kaas, yoghurt, kefir of verse kaas.

Automatiseringsniveau

De semi-automatische besturing in de basisversie kan worden geüpgraded naar volledig automatische besturing. In een automatische omgeving is een signaaluitwisseling via digitale I/Os of via Profibus mogelijk.

Roomkoeler

Room komt met een temperatuur van ongeveer 55 °C uit de separator. Voor langdurige opslag moet dit worden afgekoeld tot 8 °C – 12 °C.

Roompasteur

De room die uit de pasteur komt is niet gepasteuriseerd en moet worden beschouwd als rauwe room. Naar gelang de verdere verwerking moet de room worden gepasteuriseerd hetgeen normaal gesproken gedurende 15 sec. bij 95 °C wordt uitgevoerd. De roompasteur kan op samen met de melkpasteur op een skid worden geplaatst.

Contactinformatie

Waarmee kunnen we u helpen?