Membraanfiltratietechnologie CIP-terugwinningsunit

Recycling van reinigingsoplossingen

Bij herhaald gebruik worden de reinigingsoplossingen (voornamelijk 2-4% oplossing van natriumhydroxide) vervuild met onzuiverheden zoals eiwitten, suikers en kleurmiddelen en moeten daarom worden ververst. Door nanofiltratie van GEA te gebruiken kunnen CIP oplossingen worden gezuiverd en geregenereerd voor verder gebruik, wat geld spaart en lozing voorkomt.

De regeneratie van deze CIP-oplossingen wordt gerealiseerd met membraanfiltratie bij de normale bedrijfstemperatuur van de vloeistof (tot 70°C). De verontreinigde CIP-oplossing wordt via een ultrafiltratie (UF) by-passsysteem naar een hoofdopslagtank gevoerd. Dit verwijdert gesuspendeerde colloïdale onzuiverheden.

In veel gevallen kunnen CIP-oplossingen direct worden behandeld in een nanofiltratiesysteem (NF-systeem) om kleur en onzuiverheden met een laag moleculaire gewicht te verwijderen. Dit concentreert de onzuiverheden in de vervuilde oplossing in het retentaat, waardoor het permeaat van gezuiverde loogoplossing kan passeren met dezelfde concentratie en temperatuur als de voeding.

 

Voordelen

  • Minder verlies van chemicaliën bespaart geld en verlengt de reinigingsintervallen;
  • Lagere kosten voor neutralisatie van afvalwater;
  • Lagere energiekosten (filtratie op hoge temperatuur);
  • Plug & Play-ontwerp voor gemakkelijke implementatie in bestaande CIP-systemen;
  • Gestandaardiseerd modulair ontwerp om investeringskosten te verlagen en het rendement op investeringen te verbeteren.