Bij GEA geloven we dat continue verwerking de kwaliteit van farmaceutische eindproducten verbetert: door te focussen op kwaliteit gedurende de hele levenscyclus van het product, niet alleen op kwaliteitsinformatie verkregen uit analytische tests; door de mogelijkheden van uw processen te begrijpen, bronnen van variabiliteit te beheersen en de daaraan gerelateerde risico's te verlagen.

Onze oplossing voor continue tabletteerlijnen is ConsiGma™, een op "6 sigma" geïnspireerd productieplatform dat verschillende technologieën combineert om orale vaste doseringsvormen te produceren op een continue, kostenefficiënte manier:

  • Door meer informatie te verzamelen tijdens de R&D-fase, op korte tijd met minder product
  • Door risicovolle schaalvergroting, die tijd en product kost, uit te sluiten
  • Door online meting en gesloten-circuitbesturing, met het oog op real-time vrijgave (6 sigma-productie)
  • Door integratie van flexibele batchgrootte (JIT-productie), waardoor minder voorraad nodig is
  • Door de energiekost per tablet te verminderen en zo de impact op het milieu te verkleinen.