Voor de economische productiviteit van het systeem is het beslist nodig dat de exploitatie-, onderhouds- en servicekosten tot een minimum beperkt blijven. Tegelijkertijd leidt de stijgende kostendruk tot hogere verwachtingen van technologie, kwaliteit en service en uitgebreidere en stringentere wettelijke bepalingen.

Door het modulaire ontwerp van het VARIVENT®-systeem kunnen de regelkleppen afzonderlijk worden aangepast aan specifieke proceseisen. Dit levert de gebruiker van het systeem belangrijke voordelen op, zoals economische efficiëntie, geoptimaliseerd voorraadbeheer en kosteneffectieve productie van reserveonderdelen dankzij de geringe diversiteit van deze onderdelen.
 
De integratie van de regelkleppen in procesbesturingstechnologie heeft een essentiële impact op de kwaliteit van de besturing en het product. Preventief onderhoud van de regelkleppen verzekert een hoge beschikbaarheid van het systeem.