Het startpunt voor succesvol marineren is een homogeen gemengde en bewaarde pekel of marinade. Zorgvuldig samengestelde pekel die onder streng gecontroleerde condities is gemengd en opgeslagen verbetert de waarde, consistentie en veiligheid van uw eindproduct.

Onze pekelbereidingssystemen voldoen niet alleen aan de strengste procesgerelateerde criteria, maar bevatten ook tijds- en arbeidsbesparende functies die de cost-of-ownership omlaagbrengen.