Blow-filling is alleen aseptisch als het blazen aseptisch is, en dit wordt alleen bereikt als de omgeving binnen het rek-blaasvormwiel steriel en steriliseerbaar gehouden wordt.

Aseptische blow-fill-technologie voldoet aan de groeiende behoefte binnen de markt aan een duurzamere en gebruiksvriendelijke oplossing voor het aseptisch vullen van PET-flessen.

Het principe van aseptische blow-filling is sterilisatie van de voorvorm in plaats van sterilisatie van de fles. Als de voorvormen eenmaal steriel zijn, moeten ze in een steriele omgeving worden bewaard, waarbij elke vorm van nieuwe verontreiniging wordt vermeden. Dit is alleen mogelijk door ervoor te zorgen dat de omgeving waarin de steriele voorvormen en flessen bewegen, in zijn geheel steriliseerbaar en reinigbaar is. Het steriele gedeelte van het systeem moet door een 

microbiologische isolator worden omsloten die overdruk van gefiltreerde steriele lucht genereert, waarbij elk contact met externe niet-steriele onderdelen of lucht wordt vermeden, alsmede elk risico op nieuwe verontreiniging.

Blow-filling is aseptic only when blowing is aseptic. ABF has been designed according to this basic rule of aseptic design: the sterile zone must be clearly defined. What’s more, the Airstar blowing machine is the only aseptic blower on the market as it is the only blower with a clearly defined sterile zone.

The Airstar blowing machine was designed from a clean sheet, using the know-how the company has gained through many years of designing aseptic lines, to meet all the most stringent aseptic requirements.