XPress

Voorheen werd het beschouwd als noodzakelijk kwaad, echter vandaag de dag biedt intelligent mestmanagement vele voordelen voor het bedrijf en het vee. Mest is niet alleen een waardevolle bron van voedingsstoffen voor gewassen, maar kan tevens zodanig worden behandeld dat u de winstgevendheid van uw bedrijf in de loop der jaren zult zien groeien. In dit gedeelte vindt u verschillende oplossingen voor het recyclen van vloeistof of het terugwinnen van de vezels in mest voor het maken van compost of boxstrooisel.

Ontdek meer