De hydraulische zuigerpompen van GEA hebben als bijzonderheid dat ze mest uit een melkveestal door een ondergrondse leiding naar de hoofdopslag pompen, of over een lange afstand naar andere faciliteiten om de mest daar te behandelen.

De leverbare modellen zijn geschikt voor elk type melkveemest dat verzameld wordt uit ligbox- of aanbindstallen. Ontdek de kenmerken van onze pompen voor traditioneel of progressief mestmanagement.