Flashdroger product 2

De flash-droger is met name geschikt voor producten die drogen met een korte verblijftijd, doordat vrij vocht makkelijk te verwijderen is of omdat diffusie naar de oppervlakte makkelijk optreedt.

Flash-drogen wordt gedefinieerd als het drogen van deeltjes die gesuspendeerd en getransporteerd worden in een heteluchtstroom. 
 
Toepassingen zijn onder andere producten als slib, filterkoeken, slurrie, kristallen, granules en pasta's; in feite bijna elke stof waarvan een product in poedervorm moet worden gemaakt.

Typische voorbeelden van producten waarbij flash-drogen wordt toegepast zijn aspirine, koperconcentraat, lithiumverbindingen, zetmeel en polymeren.

Downloads

Ontdek meer