De kolomprocessors van GEA worden gebruikt voor het koelen, verwarmen en verwijderen van resterende vocht- en vluchtige componenten van vrijstromende stoffen zoals amorfe of kristallijnen poeders en granules.

De kolommen zijn ontworpen voor het afsluiten van stroming waarbij de verblijftijd kan variëren tussen de 1 en 24 uur, afhankelijk van de proces- en productvereisten.