Voor elke behoefte bij het winnen, transporteren, verzamelen, opslaan of verwerken van gas heeft GEA de juiste compressor. Met tienduizenden compressorinstallaties wereldwijd vertrouwen toonaangevende bedrijven over de hele wereld op GEA’s expertise. GEA gascompressoren zijn essentiële systeemcomponenten bij de winning en verwerking van olie en gas, in elektriciteitscentrales met gasturbines, in de chemische verwerking en talrijke andere industrieën.