Indikdecanters van GEA zijn continue werkende centrifuges met een uit één stuk gegoten, horizontaal liggende trommel, voor de indikking van rioolslib, bijvoorbeeld surpluslib, met als doel een economische volumereductie te bereiken in tijden van toenemende hoeveelheden rioolslib. De gereinigde vloeistof wordt via een vangkamer drukloos uit de machine afgevoerd.