Ontwateringsdecanters van GEA zijn continue werkende centrifuges met een uit één stuk gegoten, horizontaal liggende trommel, ontworpen voor het behalen van de hoogst mogelijke ontwateringsgraad van communaal- en industrieel zuiveringsslib. Het frame heeft een open ontwerp waarbij de gereinigde vloeistof ofwel drukloos of via een centripetale pomp onder druk wordt afgevoerd.