Classificatiedecanters scheiden de vaste fase in de suspensie in een fijne fractie (kleine deeltjes) en een grove fractie (grote deeltjes).

Dankzij de nauwkeurige classificatie van de krachtige decanters van GEA kan de deeltjesgrootteverdeling zodanig worden geconfigureerd dat onze klanten de gewenste kwaliteit verkrijgen met weinig productverlies.

Het toevoegen van een tweede classificatiefase heeft het voordeel dat bestaande productverliezen zonder hoge kosten kunnen worden omgezet naar de gewenste hogere kwaliteit.