De oprichters van ons scheidingstechniekbedrijf begonnen 125 jaar geleden met de ontwikkeling van een moderne, handbediende melkcentrifuge. Ze werden hiertoe aangezet door hun eigen ondernemingsdrang, de wens om hun technische expertise en liefde voor innovatie in te zetten om hun klanten het leven en het werken gemakkelijker te maken. Met hun inspanningen legden ze de fundamenten waarop GEA’s separator- en decanteractiviteiten rusten en waarvan onze klanten nu nog steeds profiteren.

Innovatie zit ons in het bloed

125 jaar scheiding Oud worden is gemakkelijk - beter worden, daar gaat het om
Oude patenttekening van de Westfalia-separator van Ramesohl & Schmidt, 1895.

Als je vandaag met GEA werkt, is het misschien moeilijk om het uiterst bescheiden begin van onze intussen wereldbekend geworden separator- en decanteractiviteiten te begrijpen. Het waren namelijk maar twee personen, koopman Franz Ramesohl en schrijnwerker Franz Schmidt – twee zwagers – die in 1893 hun krachten bundelden om in een gehuurde stal in het centrum van de kleine Duitse stad Oelde een werkplaats te openen onder de naam Ramesohl & Schmidt. Van hieruit produceerden ze hun handbediende melkseparator, de zogenoemde ‘Westfalia’ - naar de regio waar ze leefden in het Noord-Westen van Duitsland. Het team bestond uit slechts twee schrijnwerkers en drie smeden. Zij werkten met een eenvoudige uitrusting, bestaande uit een paar draaibanken, een boormachine, een slijpsteen, een wetsteen, een gasmotor en een smidsvuur. 

In die tijd werden koeien met de hand gemolken en scheidden de boeren de melk vervolgens in room en magere melk. Een deel van de magere melk werd dan gewoonlijk gebruikt door de familie en de rest aan het vee gevoerd. Van de room werd boter of kaas gemaakt of werd verkocht - of alle drie - zodat melkscheiding een kritisch aspect was van het leven en werken op de boerderij. Het scheiden kon echter uren duren, met een grotere kans dat de melk zuur zou worden tijdens het proces. De ‘Westfalia’ maakt het scheiden van gevoelige rauwe melk gemakkelijker, sneller en efficiënter omdat gebruik gemaakt werd van fundamentele wetten uit de natuurkunde en centrifugerende kracht om vaste stoffen en vloeistoffen van elkaar te scheiden door snel draaien in een trommel - een godsgeschenk voor hardwerkende boeren en hun gezinnen. 

125 jaar scheiding Oud worden is gemakkelijk - beter worden, daar gaat het om
Ramesohl & Schmidt AG, april 1896, met ongeveer 30 werknemers.

In slechts zes jaar werd Ramesohl & Schmidt, dankzij het snelle succes van hun uitstekende product, dat gemakkelijk kon worden gedistribueerd dankzij een excellente lokale spoorwegverbinding, omgezet in een vennootschap. In 1900 waren er meer dan 10.000 van hun melkseparatoren in gebruik, en in 1904 werden de activiteiten uitgebreid naar andere toepassingen. Het bedrijf produceerde ook motorfietsen en auto’s, maar in 1919 besloot men de focus terug te leggen op de technologie die hun bedrijf in de eerste plaats zo succesvol had gemaakt: centrifugatie. Nu, 125 jaar later, beslaat GEA's expertise in de scheidingstechniek meer dan 3500 verschillende processen en manifesteert zich in 2500 producten voor gebruik in de zuivel-, voedingsmiddelen- en drankensector, scheepvaart, olie, gas en elektriciteit, chemie, farma en milieutechnologie.

Productie van topklasse

125 jaar scheiding Oud worden is gemakkelijk - beter worden, daar gaat het om
Productiehallen 5 en 6 bij GEA in Oelde (Duitsland).

Wat ooit in Oelde begon als een kleine werkplaats met een handvol werknemers en werktuigen, is nu uitgegroeid tot de meest geavanceerde separatorenfabriek ter wereld. De nieuw vormgegeven locatie in Oelde, voltooid in 2013, bevestigt samen met de twee andere nieuwe separatorenfabrieken in Bengaluru (India) en Wuquing (China) niet alleen GEA’s inzet om de beste centrifugerende producten op de markt te vervaardigen, maar ook altijd daar te zijn waar haar klanten zijn, door de eigen toeleveringsketen en activiteiten aan te passen en te optimaliseren. 

Oelde is met een productieoppervlak van rond de 37.000 vierkante meter en ongeveer 1900 werknemers, waaronder 180 stagiairs, GEA's grootste op zich staande locatie wereldwijd, met ontwerp-, productie- en administratieafdelingen. Van buitenaf gezien zouden de oprichters het bedrijf niet herkennen, maar erbinnen heerst nog steeds dezelfde ondernemingsgeest. De aanwezige expertise en wens om technologieën te ontwikkelen helpen klanten om hun uitdagingen aan te gaan en maken het leven van de mens gemakkelijker. Dit alles is terug te vinden in elk eindproduct en elke oplossing - van het ontwerp en de ontwikkeling tot en met het testen, de aflevering en de service.

In de nieuwe faciliteit in Oelde kon GEA zijn hele productieproces van separatoren optimaliseren en de totale productietijden verkorten. Andere zeer belangrijke kenmerken en voordelen van de vernieuwde locatie zijn:

 • Geavanceerde productiemachines, -technologieën en testinrichtingen in een moderne, ergonomische omgeving
 • Het Fastems Logistics-systeem en hoge opslag die transport- en leverafstanden reduceren, beheerd via een gedigitaliseerd Sap inventarisatiesysteem om just-in-time-productie te ondersteunen
 • Gecentraliseerde, wereldwijde reserveonderdelenlogistiek met ondersteuning door centra in Keulen (Duitsland), Singapore en Naperville (VS)
 • Gratis 24/7 servicelijn voor klanten met dagelijkse verzending van bestellingen die ontvangen worden vóór 15.00 uur plaatselijke tijd 
 • Afvalwarmte van de productieprocessen van de fabriek hergebruikt via een gecombineerde hitte- en stroomunit met een elektrisch vermogen van 1,2 MW (= 1200 kW), waardoor bij een buitentemperatuur van meer dan 6°C geen extra verwarmingsenergie nodig is
 • Algehele verlaagde koolstofvoetafdruk, met een energiebesparingen van 60% in vergelijking met conventionele stoomopwekkingsoplossingen en 30% lager stroomverbruik, waarbij een klein deel wordt terugverkocht aan het net
 • Expertisecentrum voor klanten in de vorm van het GEA Process Test Center (PTC), voor het testen van machineontwerpen en nieuwe processen

Betere centrifugatietechnologie voor een betere wereld

125 jaar scheiding Oud worden is gemakkelijk - beter worden, daar gaat het om

De afgelopen tientallen jaren heeft GEA zijn interdisciplinaire expertise benut om zijn kennis van centrifugatie om te zetten in klantgerichte oplossingen voor de meest uiteenlopende toepassingen. Vele hiervan, zo niet alle, zijn nu onmisbaar voor de moderne industrie en het moderne leven. En we streven er voortdurend naar om nieuwe maatstaven te stellen voor kwaliteit, efficiëntie en goed milieubeheer. Onze technologieën waarborgen het efficiënte gebruik van waardevolle hulpbronnen: elke niet-verbruikte kilowatt/uur, elke bespaarde liter water, elke extra kilogram product verkregen uit melk, appels, soja, tarwe of olijven, elke vermeden of recyclede kubieke meter afvalwater, elk extra gefractioneerd bloedplasma voor vaccinproductie of voor hetzelfde doel bereide celcomponenten - allemaal dragen ze bij tot een betere wereld.  

Onze “hidden champions”, die vaak opereren in enge ruimten, laboratoria of verduisterde mechanische ruimten en installaties, komen zelden voor het voetlicht, maar leveren desondanks uitstekende resultaten. Nergens is dit meer het geval dan in de scheepvaartindustrie, waar de referenties van het bedrijf dateren uit 1926, toen de eerste Westfalia minerale-olieseparatoren werden geïnstalleerd aan boord van zeewaardige schepen. Vandaag helpen GEA-separators voor de behandeling van brandstof en smeerolie, alsook van lenswater en ballastwater, rederijen om aan steeds strengere milieunormen te voldoen - waar foutmarges worden uitgedrukt in miljoenste delen. 

We bedienen blue-chip klanten in de scheepvaartsector, maar we zijn nooit tevreden geweest als we eenvoudig meezwommen met de mondiale concurrenten. Wij willen de benchmarks, ook als het onze eigen zijn, verslaan bij de verhoging van de efficiëntie.

– Steffen Bersch, lid van de Raad van Bestuur van GEA en voorheen leider van GEA’s separatorunit in Oelde

GEA Marine separator

Met de lancering van zijn separator voor de scheepvaart met geïntegreerde directe aandrijving in 2018 heeft GEA nogmaals aangetoond dat er altijd ruimte is voor innovatie. Deze separator biedt klanten de volgende belangrijke kenmerken en voordelen:

 • Directe aandrijving met synchrone motor, leverbaar als “modulaire verwisselbare aandrijfunit”, die na 16.000 bedrijfsuren wordt vervangen door een in de fabriek gereviseerde, OEM-gecertificeerde aandrijfmodule (levering op dezelfde dag bij de gewenste locatie van de klant is standaard)
 • Tot 90% minder onderhoud aan boord, waardoor een maximale beschikbaarheid van de machine wordt verzekerd
 • Gebruik van olie met laag zwavelgehalte
 • Compact ontwerp; hogere output per vierkante meter vloeroppervlak en intelligente connectiviteit; stijging van de efficiëntie ten opzichte van voorgaande systemen van ongeveer 96%

Nieuwe oplossingen voor een nieuw tijdperk

Het groeiende milieubewustzijn dat zicht ontwikkelde in de jaren ‘70, stimuleerde het toenmalige Westfalia Separator AG om milieuvriendelijke decanters te ontwerpen voor gebruik in stedelijke en industriële afvalwaterbehandelingsinstallaties. In tegenstelling tot voorgaande separatoren, gebruikten de Westfalia-decanters dezelfde middelpuntsvliedende principes, maar konden ze hogere gehalten aan vaste stoffen in de suspensie te behandelen, ongeacht de taak: reinigen, scheiden, ontwateren, classificeren of indikken. 

GEA’s milieuvriendelijke decanters van tegenwoordig zijn zeer begeerd en werken hard, overal ter wereld. Ze staan bekend om hun vermogen zich automatisch aan te passen aan veranderingen in het gehalte aan vaste stoffen of schommelingen in de voedingsconcentratie, alsook om hun algehele duurzaamheid en efficiëntie. Onze benadering van kwaliteit werd opnieuw bevestigd toen 30 GEA decanters voor slibontwatering en -indikking werden geïntegreerd in een meerjarig prestigeproject, te weten ‘s werelds grootste waterterugwinningsinstallatie in Singapore. De decanters dringen de waterafhankelijkheid en de slibafvoerkosten voor de stad sterk terug en maken het mogelijk dat de installatie, bekend onder de naam Changi, veel van zijn voorgaande afvalwater terugbrengt in de oceaan of een nabijgelegen meer. Hieruit wordt drinkwater gewonnen voor menselijke consumptie en voor de industrie.

In Azië maken de Indiase regering en verschillende steden gebruik van de expertise en oplossingen van GEA om vraagstukken op het gebied van water en afvalwater aan te pakken. Er zijn talrijke biosolids-decanters van GEA verkocht en geïntegreerd in afvalwaterbehandelingsinstallaties in Bengaluru, Surat, Mumbai en Varanasi. Ook werden er GEA decanters aangeschaft voor reiniging van de rivier de Ganges. En bij sommige toepassingen leveren separators en decanters de beste resultaten als ze gecombineerd functioneren, zoals bij mijnbouwtoepassingen, waar resterend proceswater aan steeds hogere normen moet voldoen en klanten ernaar streven om meer waarde uit minerale grondstoffen te winnen.

De wereld staat niet stil - net zoals onze oplossingen

125 jaar scheiding Oud worden is gemakkelijk - beter worden, daar gaat het om

Technologisch gezien is de wereld voortgeschreden sinds 1893, maar onze bedrijfsfilosofie blijft hetzelfde: efficiënte oplossingen ontwikkelen voor onze klanten, die het leven van de mens verbeteren en bijdragen aan een betere wereld. Een voorbeeld hiervan is de rol die onze scheidingstechnologie speelt in het EU-project DRIVE4U, waar GEA installaties en productielijnen ontwikkelt voor de verwerking van de wortels van Russische paardenbloemen. Hieruit kunnen rubber en inuline – beide belangrijk voor uiteenlopende industrieën – worden vervaardigd. Deze technologie belooft een grotere onafhankelijkheid van het minder duurzame natuurrubber. 

Omdat de toepassing van separatoren en decanters voortdurend verandert en zich uitbreidt en het geen standaardproducten zijn, moeten ze nauwkeurig worden gekozen en worden aangepast aan het eindgebruik. Om dit te faciliteren ondersteunt GEA haar klanten met haar Process Test Centers (PTC), waar teams productanalyses, analytische metingen, machineproeven en procesontwikkelingen uitvoeren om te voldoen aan de eisen van producenten en hun specifieke procestechnische opgave. Deze verzamelde kennis wordt ondergebracht in een database, zodat klanten kunnen putten uit een enorm spectrum aan expertise die alle procestechniektoepassingen van GEA omvat. Deze mate van ondersteuning is ook fundamenteel om klanten te helpen hun investeringskosten en ROI te berekenen. 

Verder werken we samen met onze klanten op hun steeds digitalere en geautomatiseerdere weg – en verder – met een serie digitale oplossingen die intelligente, duurzame productie ondersteunen waaronder zelfoptimaliserende en zelflerende systemen, conditiebewakende technologie en serviceconcepten, die de hele levenscyclus van GEA-machines en -installaties dekken, om duurzame exploitatie van installaties mogelijk te maken.

Terug

Neem contact met ons op

Gelieve een geldig e-mailadres in te vullen

Even geduld aub, we verwerken je inschrijving.

Bedankt voor je inschrijving!
Gelieve je mailbox na te kijken voor een bevestigings-e-mail om je inschrijving af te ronden.

Oeps, er liep iets fout.
Gelieve opnieuw te proberen binnen enkele ogenblikken.